Nyheter

Resultat: (465) Viser 451 - 465

Vanskelig start for MAREANO-tokt

Vanskelig start for MAREANO-tokt

10.04.2007
En hel uke med kraftig vind på kysten i Troms har ført til at MAREANO-toktet som startet 30. mars, kun i liten grad har kunne gjennomføre den planlagte kartleggingen på Tromsøflaket. Dette er spesielt leit siden vi har kort tokttid i forhold til den store oppgaven. I tillegg til dårlig vær har vi hatt en rekke tekniske problemer med videoriggen CAMPOD. Tre ganger har vi måtte returnere til Tromsø for å hente reservedeler. Dette har likevel ikke hindret flott dokumentasjon av bunnforhold mange steder.
Nye havbunnskart på nett

Nye havbunnskart på nett

30.01.2007
I regi av MAREANO er det gjennomført flere kartleggingstokt på Tromsøflaket. Nå foreligger de første digitale havbunnskartene på nett.
Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

30.01.2007
Statens kartverk er i gang med å etablere et nytt forvaltnings- og formidlingssystem for dybdedata. Målet er å gjøre dybdeinformasjon lettere tilgjengelig for flere brukere og å legge til rette for bredere anvendelse av dataene.
Fant minespor i Oslofjorden

Fant minespor i Oslofjorden

28.01.2007
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944. [22.11.2004]
Grønt lys for kartlegging av havbunnen

Grønt lys for kartlegging av havbunnen

28.01.2007
Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens Kartverk Sjø, er meget tilfredse med at regjeringen bevilger fem millioner kroner til en oppstart av det tverrfaglige MAREANO-prosjektet i 2005. [18.05.2005]
Nyoppdagede korallrev utenfor Vesterålen

Nyoppdagede korallrev utenfor Vesterålen

28.01.2007
Nye detaljerte dybdedata fra kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen avslører en ansamling av tidligere ukjente korallrev. [15.09.2005]
Kartlegger havbunnen med 3D-seismikk

Kartlegger havbunnen med 3D-seismikk

28.01.2007
NGU er nå i ferd med å prøve ut oljeindustriens 3D-seismikk i arbeidet med å kartlegge havbunnen. Utstyr som vanligvis brukes til å finne olje langt nede i havbunnen, brukes nå til å studere topografi og bunntyper på overflaten av havbunnen.
Undersjøiske skred og spor etter istiden

Undersjøiske skred og spor etter istiden

28.01.2007
Spor etter isbreer som har oppført seg som gigantiske bulldosere, og undersjøiske skred. Dette er noe av det vi kan studere i nye og detaljerte data fra de norske havområdene. [21.09.2005]
MAREAO-kartlegging på Tromsø-flaket

MAREAO-kartlegging på Tromsø-flaket

28.01.2007
1500 kvadratkilometer av det sårbare Tromsøflaket er utpekt som oppstartsområde for det omfattende Mareano-programmet. Kartleggingen starter i høst. [23.09.2005]
23.6 millioner kroner til MAREANO

23.6 millioner kroner til MAREANO

28.01.2007
Regjeringen Bondevik har i sitt forslag til statsbudsjett satt av 23,6 millioner kroner til Mareano-programmet i 2006. Dermed starter kartleggingen av Barentshavet for fullt. [14.10.2005]
Første trinn i MAREANO-kartleggingen fullført

Første trinn i MAREANO-kartleggingen fullført

28.01.2007
Første trinn i MAREANO-kartleggingen fullført Nå er de første områdene på Tromsøflaket kartlagt. Tydelige spor etter drivende isfjell på havbunnen viser at den har endret seg lite etter at isdekket forsvant for mer enn 10.000 år siden. [02.01.2006]
Positiv MAREANO-omtale i forvaltningsplanen

Positiv MAREANO-omtale i forvaltningsplanen

28.01.2007
Regjeringen har lagt frem Stortingsmelding nr 8 - forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Planen peker på flere konkrete arbeidsområder for MAREANO-programmet. [31.03.2006]
Kartlegger biologisk mangfold

Kartlegger biologisk mangfold

28.01.2007
Kartlegger biologisk mangfold Den norske undersjøiske naturen, med havbunnen og dens plante- og dyreliv, er fortsatt dårlig kartlagt og mangelfullt kjent. Under et felles MAREANO-tokt i vår skal forskere fra Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) samarbeide om å kartlegge bunnhabitater og -topografi i Barentshavet. [03.04.2006]
Briomangfoldpris til MAREANO-forsker

Briomangfoldpris til MAREANO-forsker

28.01.2007
Biomangfoldspris til MAREANO-forsker Havforskningsinstituttets Jan Helge Fosså ble mandag 22. mai overrakt Biomangfoldprisen av miljøvernminister Helen Bjørnøy. Han har fått prisen for sitt bidrag til funnene av en rekke korallrev langs norskekysten, og for å ha vært med på å få noen av disse fredet. [23.05.2006]
Store forventninger til MAREANO

Store forventninger til MAREANO

26.01.2007
- Norge har store områder med mye uoppdaget havbunn. Områdene må kartlegges, sikres og tas godt vare på, sa fiskeri- og kystminister Helga Pedersen under åpningen av den første MAREANO brukerkonferansen. [09.10.2006]