Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (567) Viser 451 - 480

Fig

Ny havedderkopp i norsk farvann

25.05.2011

Havedderkoppen Cilunculus battenae ble nylig registrert i norsk økonomiske sone (NØS) for første gang da bunnprøver fra MAREANO-toktene i perioden 2007-2009 ble analysert. Det er til nå registrert 21 ulike arter havedderkopper i prøvene, to av disse er bare registrert i NØS noen få ganger tidligere.

Seddann nyhet 0511 500px

Oppdatert sedimentkart

16.05.2011

Sedimentkartet på www.mareano.no som viser hvordan avsetningene på havbunnen er dannet er nå oppdatert med nye tolkninger fra Troms III, som inkluderer sørlige del av Eggakant-området og områdene mellom Tromsøflaket og Lopphavet.

mareano 500

44 millioner ekstra til MAREANO

13.05.2011

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 44 millioner kroner til MAREANO i 2011. Av disse skal 30 millioner kroner brukes til kartlegging av det tidligere omstridte området ved grensen mot Russland og 14 millioner kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011.

Hydograf 500

To fartøy kartlegger dybde i Nordland VI

05.05.2011

To sjømålingsfartøy samler nå inn dybdedata for MAREANO i området Nordland VI. Flott vær og fine forhold gir håp om god framdrift under innsamlingsarbeidet.

fig 1 kart

Sterke havstrømmer og sjøbunnshabitater

26.04.2011

De sterke havstrømmene utenfor Finnmarkskysten er velkjent blant lokale sjøfolk. Våre nyeste observasjoner nord for Nordkynnhalvøya kaster lys over effekten disse strømmene har på havbunnen.

figur kart

Kartlegger utenfor Finnmark

18.04.2011

Årets første MAREANO-tokt med "G.O. Sars" startet fredag 15. april. Etter 7-8 timers gangtid med forskningsfartøyet nådde vi frem til den første stasjonen kl. 23, bare 20-25 km utenfor Sørøya i Finnmark. En oppsiktsvekkende høy forekomst av sekkedyr (Tunicata) ble sett langs hele den 700 m lange video-linjen.

korallrev 500

Oppdatert korallkart

08.04.2011

Korallkartet på www.mareano.no viser korallrev langs norskekysten. Kartet er nylig oppdatert slik at flere rev er markert. I tillegg har symbolene for korallrev, vernede korallområder og identifiserte korallområder fått nye farger slik at de skal være enklere å kombinere med andre kart.

reke 500

MAREANO får nye oppgaver

04.04.2011

I oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten kommer det frem at Regjeringen ønsker at MAREANO skal fullføre kartleggingen i Nordland VI i løpet av året, og at MAREANO skal kartlegge det nye norske området ved grensen mot Russland som utgjør om lag 88 000 km2. All kartleggingen av havbunn i Barentshavet – Lofoten skal være ferdig innen 2020.

kart

Samler inn dybdedata for MAREANO

01.02.2011

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har tatt fatt på den siste uken med dybdekartlegging for MAREANO i området Nordland VI. Fartøyet "H. U. Sverdrup II" la fra kai i Harstad 6. januar, og skal etter planen avslutte oppdraget 6. februar.

svommende sjolilje 500

Tre kartleggingstokt i 2011

20.01.2011

I 2011 fortsetter arbeidet med flatedekkende kartlegging i Nordland VI. I tillegg skal kartleggingen i et 50 km bredt kystbelte utenfor Finnmark starte, dette området er prioritert i Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Den biologiske og geologiske kartleggingen skjer i løpet av tre tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars", mens dybdekartleggingen blir utført i en kombinasjon av innleid fartøy og SK sjø sitt fartøy ”Hydrograf”.

SKSKfig 3

Lek pilot i flytur over havbunnen

15.12.2010

Nå kan du leke pilot og fly interaktivt over havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Ny teknologi og høyoppløselige data fra MAREANO-programmet er satt sammen på nye måter, og serverer levende 3D-bilder fra havbunnen direkte til pc'en din.

kjemi 500

Nivåer av hydrokarboner målt i nye områder

21.10.2010

Havforskningsinstituttet har målt nivåer av hydrokarboner i sedimenter fra Barentshavet som en del av arbeidet med MAREANO-programmet. Prøvene av overflatesedimenter fra 2009 er ferdigbehandlet, og resultatene er lagt ut på kartsidene under ”Miljøkjemi og forurensing” sammen med eldre data. Resultatene fra målinger gjort i 2009 viser at det naturlige innholdet av hydrokarboner i MAREANO-området er lavt, med noe variasjon nærmere kysten i sørlige deler av området.

Eikemo

MAREANO-leder på dypt vann

19.10.2010

- Lærerikt og spennende, sier Aksel Eikemo når han blir spurt om hvordan det har vært å være på MAREANO-tokt i Norskehavet.

tsunami 2010

Blant ras og korallrev i Norskehavet

13.10.2010

Visste du at rasene som har gått på havbunnen langs norskekysten kan være hovedårsaken til det rike dyrelivet mange hundre meter under vannskorpa? I det 4000 år gamle raslandskapet i Trænadjupet utenfor Lofoten er havbunnen både fargesprakende og full av liv.

d korall 500

MAREANOs høsttokt går videre

06.10.2010

Den andre delen av MAREANOs høsttokt er godt i gang med kartlegging av dyreliv og bunnforhold på kontinentalskråningen utenfor Lofoten, innenfor det som kalles Nordland VI i oljesammenheng.

GOS

På MAREANO-tokt med ”G.O. Sars”

06.10.2010

Toktleder på første del av MAREANOs høsttokt, Lis Lindal Jørgensen, har skrevet en toktdagbok om livet som toktdeltaker og mannskap om bord på "G.O. Sars".

logo 80

Statsbudsjettet 2011

05.10.2010

I forslaget til Statsbudsjett for 2011 videreføres bevilgningene til MAREANO på samme nivå som i år. Leder for MAREANOs programgruppe, Aksel Eikemo, er svært fornøyd med at de bevilgende myndigheter har sett behovet for og nytten av bunnkartleggingsprogrammet.

Figur 1

"G.O. Sars" avslører geologiske hemmeligheter

30.09.2010

Under en 500 km lang transportetappe fra Troms III til Nordland VI samlet MAREANO-prosjektet inn kunnskap om de øvre lagene under bunnen. Registreringene er gjort med Topas som er et slags kraftig ekkolodd som sender lydpulser ned i havbunnen med jevne mellomrom.

ngu fig1

Sedimentprøvetaking for miljøanalyser

29.09.2010

På MAREANO-toktene blir det tatt prøver for å undersøke nivåene på en rekke uorganiske og organiske miljøgifter. Det gjøres for å få oversikt over dagens miljøtilstand i de marine sedimentene.

Figur 3

2400 meter under overflaten

29.09.2010

Det dypeste området som blir undersøkt på høstens MAREANO-tokt ligger på 2400 m dyp på Nordland VI sørvest for Lofoten. Vi opplever et uvanlig strømstille hav og rolig sjø her nordvest for Trænajupet, et av norskekystens mest utsatte steder.

fig 4

Undersøkte grunne i Lopphavet

27.09.2010

MAREANO har avsluttet kartleggingen på Troms III utenfor Arnøya, Lopphavet i Troms. "G.O. Sars" stimer nå sørover til Nordland VI ved sydspissen av Lofoten.

m Fig 4 Pagurus stone w spiderweb

Skråningen utenfor Sørøya, Nord-Norge

21.09.2010

På ettermiddagen, 17. september, stimet G.O. Sars nordover fra Tromsø. Havet var stille, høstvinden varm og solnedgangen gyllen. MAREANOs høsttokt var i gang. Vi nådde Sørøya, knapt 71 grader nord, ved midnatt.

geoide stor

MAREANO samler inn data til flere formål

03.09.2010

Under dybdekartleggingen i MAREANO måles også de små lokale variasjonene i tyngdekraften. På den måten utnyttes ressursene ved at det samles inn to typer data under ett og samme tokt.

a Rodspette hode 500

Vellykket MAREANO-tokt avsluttes

13.08.2010

Sommerens MAREANO-tokt med "G.O. Sars" avsluttes i dag. Store deler av Troms III utenfor Nord-Troms er nå undersøkt. Også i den avsluttende fasen av toktet ble det registrert nye korallforekomster, denne gangen om lag 20 km nord av Vannøya.

m bilde 2b settes sammen 2a

Andre del av MAREANO-toktet er i gang

09.08.2010

En kort hilsen fra alle om bord i Havforskningsinstituttets forskningsfartøy "G.O. Sars". Vi har nå kommet godt i gang med andre delen av årets sommertokt.

mareano kart 500

Årets dybdekartlegging i regi av MAREANO er avsluttet

06.08.2010

I slutten av juli ble dybdekartlegging av et 1384 km2 stort område i Nordland VI avsluttet. Tidligere er et 3623 km2 stort område i Troms III kartlagt. Dybdekartleggingen har pågått fra 29. april til 29. juli, og er gjennomført av et innleid fartøy.

fig2A 500

Kartlegging av havbunnen nord for Nordkapp

04.08.2010

På sommertoktet i 2010 har MAREANO gjennomført kartlegging av et 150 km langt og 16 km bredt transekt på Nordkappbanken. I løpet av tre dager har ”G.O. Sars” gjort video-opptak av havbunnen på i alt 18 stasjoner, og det er tatt bunnprøver med forskjellige typer utstyr på fire stasjoner. Havdypet i det kartlagte området varierer fra 230 m til 315 m.

R518VL541 b 00 10 37 500

Effekter av tråling

03.08.2010

Video-opptak tatt rett etter at en bunntråling er gjennomført på Troms III, viser oppvirvlete bunnsediment og ”støvdekte” svamper. Det ser ut som om trålingen ødelegger gravehulene til trollhummeren, i tillegg til at det er svært lite annet synlig dyreliv i området.

Lusuer2a500W

Bilder fra Mareano-toktet

30.07.2010

Første del av sommerens mareanotoktet er i full sving. Totkleder Pål Buhl-Mortensen har sendt disse bildene fra Nordkappbanken.

Reke500W

Fant nye korallrev

27.07.2010

På det åttende MAREANO-toktet siden 2006 kartlegges nye områder nord for Nordkapp og i Troms III, mellom Nordvestbanken og Fugløybanken. På vei ut fra Tromsø i helgen testet vi utstyret vest av Lopphavet og fant nye korallrev med tydelige spor etter bunntråling.