Gå til hovedinnhold
page thumb 9419

MAREANO presentert i Portugal

Bio-prospektering og kartlegging av Portugals store kontinentalsokkel sto i fokus under konferansen ”On exploration and utilizing the resources of the sea”, som ble arrangert i historiske lokaler i Lisboa sist uke. MAREANO var blant de inviterte foredragsholderne.

 

Svamp
Svamp (ill.foto).

Den norske ambassaden var vertskap for konferansen i samarbeid med portugisiske myndigheter, der også statssekretær Manuel Pinto de Abreu deltok sammen ambassadør Ove Thorsheim. Interessen for bio-prospektering, dvs. leting etter nye stoffer til industri og medisinsk bruk, er økende også i Portugal, noe som bidrar til økt interesse for kartlegging av havets bunnressurser. Børge Holte, Havforskningsinstituttet, redegjorde i sitt innlegg for bakgrunnen for MAREANO, metoder og utvalgte resultater.

MAREANO er godt kjent i porugisiske marine miljøer og interessen for MAREANOs teknologi var tydelig, også fra de Abreus side. Ikke minst synes samarbeidet mellom ulike institusjoner med ulik kompetanse som geologi, dypbdemåling og biologi å vekke interesse. Hos MAREANO utgjøres denne kompetansen av NGU, Statens kartverks sjø og Havforskningsinstituttet. Identifisering og kartlegging av bunndyrforekomster er viktig også fordi der er i ferd med å utvikle seg betydelig industriell verdiskapning innen leting og bruk av nye stoffer som er funnet i marine organismer.

Hele 20 000 slike unike stoffer (metablitter) er identifisert og registrert. Professor Trond Jørgensen ved Universitetet i Tromsø og leder av MabCent la i sitt foredrag vekt på at nordlige marine organismer er interessante også fordi deres enzymer virker ved lave temperaturer. I den forbindelsen er det ekstra spennende at den nasjonale marine bio-banken, Marbank, legges inn i Havforskningsinstituttet på nyåret 2012. Marbanks hovedoppgave er å samle inn marine organismer for bruk innen bio-prospektering.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no