Nyheter

Resultat: (453) Viser 331 - 360

Mye grus og stein på sokkelen utenfor Lofoten

Mye grus og stein på sokkelen utenfor Lofoten

02.08.2011
MAREANOs sommertokt med "G.O. Sars" på Nordland VI har avslørt at det er mye grus, stein og blokk på havbunnen. Særlig i forsenkninger finnes noen partier med sand. Lokalt er også lag av sedimentære bergarter blottet. Mange planlagte stasjoner skal undersøkes senere, og i Vesterdjupet forventer en å finne leirig slambunn i et område med såkalte pockmarks.
MAREANOs sommertokt

MAREANOs sommertokt

28.07.2011
MAREANOs sommertokt begynte 21. juli da FF G.O. Sars dro fra Tromsø og sørover til Nordland VI som ligger sørvest for Lofoten. Toktet startet i stille vær og med trente folk om bord med kvalifikasjoner innen dybdekartlegging, geologi og biologi, kjemi, instrumentering og data.
Kartlegger dybde ved ny grense mot Russland

Kartlegger dybde ved ny grense mot Russland

12.07.2011
I revidert statsbudsjett for 2011 ble det bevilget 30 millioner kroner til oppstart av Mareano-kartlegging i de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, langs den nye grensen mot Russland. Statens kartverk Sjø ønsker å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig.
GEBCO skyggerelieff

GEBCO skyggerelieff

28.06.2011
MAREANO’s karttjeneste har tatt i bruk skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell fra GEBCO.
Nye sjøgrenser

Nye sjøgrenser

23.06.2011
Karttjenesten på www.mareano.no har nå tatt i bruk den nye delelinjen i Barentshavet mellom Norge og Russland. Den nye delelinjen ble ratifisert 7. juni 2011 og trer i kraft 7. juli 2011.
Ny havedderkopp i norsk farvann

Ny havedderkopp i norsk farvann

25.05.2011
Havedderkoppen Cilunculus battenae ble nylig registrert i norsk økonomiske sone (NØS) for første gang da bunnprøver fra MAREANO-toktene i perioden 2007-2009 ble analysert. Det er til nå registrert 21 ulike arter havedderkopper i prøvene, to av disse er bare registrert i NØS noen få ganger tidligere.
Oppdatert sedimentkart

Oppdatert sedimentkart

16.05.2011
Sedimentkartet på www.mareano.no som viser hvordan avsetningene på havbunnen er dannet er nå oppdatert med nye tolkninger fra Troms III, som inkluderer sørlige del av Eggakant-området og områdene mellom Tromsøflaket og Lopphavet.
44 millioner ekstra til MAREANO

44 millioner ekstra til MAREANO

13.05.2011
I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 44 millioner kroner til MAREANO i 2011. Av disse skal 30 millioner kroner brukes til kartlegging av det tidligere omstridte området ved grensen mot Russland og 14 millioner kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011.
To fartøy kartlegger dybde i Nordland VI

To fartøy kartlegger dybde i Nordland VI

05.05.2011
To sjømålingsfartøy samler nå inn dybdedata for MAREANO i området Nordland VI. Flott vær og fine forhold gir håp om god framdrift under innsamlingsarbeidet.
Sterke havstrømmer og sjøbunnshabitater

Sterke havstrømmer og sjøbunnshabitater

26.04.2011
De sterke havstrømmene utenfor Finnmarkskysten er velkjent blant lokale sjøfolk. Våre nyeste observasjoner nord for Nordkynnhalvøya kaster lys over effekten disse strømmene har på havbunnen.
Kartlegger utenfor Finnmark

Kartlegger utenfor Finnmark

18.04.2011
Årets første MAREANO-tokt med "G.O. Sars" startet fredag 15. april. Etter 7-8 timers gangtid med forskningsfartøyet nådde vi frem til den første stasjonen kl. 23, bare 20-25 km utenfor Sørøya i Finnmark. En oppsiktsvekkende høy forekomst av sekkedyr (Tunicata) ble sett langs hele den 700 m lange video-linjen.
Oppdatert korallkart

Oppdatert korallkart

08.04.2011
Korallkartet på www.mareano.no viser korallrev langs norskekysten. Kartet er nylig oppdatert slik at flere rev er markert. I tillegg har symbolene for korallrev, vernede korallområder og identifiserte korallområder fått nye farger slik at de skal være enklere å kombinere med andre kart.
MAREANO får nye oppgaver

MAREANO får nye oppgaver

04.04.2011
I oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten kommer det frem at Regjeringen ønsker at MAREANO skal fullføre kartleggingen i Nordland VI i løpet av året, og at MAREANO skal kartlegge det nye norske området ved grensen mot Russland som utgjør om lag 88 000 km2. All kartleggingen av havbunn i Barentshavet – Lofoten skal være ferdig innen 2020.
Samler inn dybdedata for MAREANO

Samler inn dybdedata for MAREANO

01.02.2011
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har tatt fatt på den siste uken med dybdekartlegging for MAREANO i området Nordland VI. Fartøyet "H. U. Sverdrup II" la fra kai i Harstad 6. januar, og skal etter planen avslutte oppdraget 6. februar.
Tre kartleggingstokt i 2011

Tre kartleggingstokt i 2011

20.01.2011
I 2011 fortsetter arbeidet med flatedekkende kartlegging i Nordland VI. I tillegg skal kartleggingen i et 50 km bredt kystbelte utenfor Finnmark starte, dette området er prioritert i Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Den biologiske og geologiske kartleggingen skjer i løpet av tre tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars", mens dybdekartleggingen blir utført i en kombinasjon av innleid fartøy og SK sjø sitt fartøy ”Hydrograf”.
Lek pilot i flytur over havbunnen

Lek pilot i flytur over havbunnen

15.12.2010
Nå kan du leke pilot og fly interaktivt over havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Ny teknologi og høyoppløselige data fra MAREANO-programmet er satt sammen på nye måter, og serverer levende 3D-bilder fra havbunnen direkte til pc'en din.
Nivåer av hydrokarboner målt i nye områd

Nivåer av hydrokarboner målt i nye områd

21.10.2010
Havforskningsinstituttet har målt nivåer av hydrokarboner i sedimenter fra Barentshavet som en del av arbeidet med MAREANO-programmet. Prøvene av overflatesedimenter fra 2009 er ferdigbehandlet, og resultatene er lagt ut på kartsidene under ”Miljøkjemi og forurensing” sammen med eldre data. Resultatene fra målinger gjort i 2009 viser at det naturlige innholdet av hydrokarboner i MAREANO-området er lavt, med noe variasjon nærmere kysten i sørlige deler av området.
MAREANO-leder på dypt vann

MAREANO-leder på dypt vann

19.10.2010
- Lærerikt og spennende, sier Aksel Eikemo når han blir spurt om hvordan det har vært å være på MAREANO-tokt i Norskehavet.
Blant ras og korallrev i Norskehave

Blant ras og korallrev i Norskehave

13.10.2010
Visste du at rasene som har gått på havbunnen langs norskekysten kan være hovedårsaken til det rike dyrelivet mange hundre meter under vannskorpa? I det 4000 år gamle raslandskapet i Trænadjupet utenfor Lofoten er havbunnen både fargesprakende og full av liv.
MAREANOs høsttokt går videre

MAREANOs høsttokt går videre

06.10.2010
Den andre delen av MAREANOs høsttokt er godt i gang med kartlegging av dyreliv og bunnforhold på kontinentalskråningen utenfor Lofoten, innenfor det som kalles Nordland VI i oljesammenheng.
På MAREANO-tokt med ”G.O. Sars”

På MAREANO-tokt med ”G.O. Sars”

06.10.2010
Toktleder på første del av MAREANOs høsttokt, Lis Lindal Jørgensen, har skrevet en toktdagbok om livet som toktdeltaker og mannskap om bord på "G.O. Sars".
Statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011

05.10.2010
I forslaget til Statsbudsjett for 2011 videreføres bevilgningene til MAREANO på samme nivå som i år. Leder for MAREANOs programgruppe, Aksel Eikemo, er svært fornøyd med at de bevilgende myndigheter har sett behovet for og nytten av bunnkartleggingsprogrammet.

"G.O. Sars" avslører geologiske hemmeligheter

30.09.2010
Under en 500 km lang transportetappe fra Troms III til Nordland VI samlet MAREANO-prosjektet inn kunnskap om de øvre lagene under bunnen. Registreringene er gjort med Topas som er et slags kraftig ekkolodd som sender lydpulser ned i havbunnen med jevne mellomrom.
Sedimentprøvetaking for miljøanalyser

Sedimentprøvetaking for miljøanalyser

29.09.2010
På MAREANO-toktene blir det tatt prøver for å undersøke nivåene på en rekke uorganiske og organiske miljøgifter. Det gjøres for å få oversikt over dagens miljøtilstand i de marine sedimentene.
2400 meter under overflaten

2400 meter under overflaten

29.09.2010
Det dypeste området som blir undersøkt på høstens MAREANO-tokt ligger på 2400 m dyp på Nordland VI sørvest for Lofoten. Vi opplever et uvanlig strømstille hav og rolig sjø her nordvest for Trænajupet, et av norskekystens mest utsatte steder.
Undersøkte grunne i Lopphavet

Undersøkte grunne i Lopphavet

27.09.2010
MAREANO har avsluttet kartleggingen på Troms III utenfor Arnøya, Lopphavet i Troms. "G.O. Sars" stimer nå sørover til Nordland VI ved sydspissen av Lofoten.
Skråningen utenfor Sørøya, Nord-Norge

Skråningen utenfor Sørøya, Nord-Norge

21.09.2010
På ettermiddagen, 17. september, stimet ”G.O. Sars” nordover fra Tromsø. Havet var stille, høstvinden varm og solnedgangen gyllen. MAREANOs høsttokt var i gang. Vi nådde Sørøya, knapt 71 grader nord, ved midnatt.
MAREANO samler inn data til flere formål

MAREANO samler inn data til flere formål

03.09.2010
Under dybdekartleggingen i MAREANO måles også de små lokale variasjonene i tyngdekraften. På den måten utnyttes ressursene ved at det samles inn to typer data under ett og samme tokt.
Vellykket MAREANO-tokt avsluttes

Vellykket MAREANO-tokt avsluttes

13.08.2010
Sommerens MAREANO-tokt med "G.O. Sars" avsluttes i dag. Store deler av Troms III utenfor Nord-Troms er nå undersøkt. Også i den avsluttende fasen av toktet ble det registrert nye korallforekomster, denne gangen om lag 20 km nord av Vannøya.
Andre del av MAREANO-toktet er i gang

Andre del av MAREANO-toktet er i gang

09.08.2010
En kort hilsen fra alle om bord i Havforskningsinstituttets forskningsfartøy "G.O. Sars". Vi har nå kommet godt i gang med andre delen av årets sommertokt.