Nyheter

Resultat: (461) Viser 331 - 360

Økt bevilgning til MAREANO

Økt bevilgning til MAREANO

06.10.2011
I forslaget til Statsbudsjett foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til MAREANO med 36 millioner kroner i 2012 for å kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for avgrensningslinjen mot Russland. Totalt er det foreslått at MAREANO skal få 88,4 millioner kroner neste år.
Lite PAH-forurensing i Barentshavet

Lite PAH-forurensing i Barentshavet

29.09.2011
I de øvre sedimentlagene i Barentshavet finnes det lite forurensing av hydrokarboner av type PAH. Likevel klarer forskerne å se tydelige spor av disse hydrokarbonene i prøver som er tatt nær kysten og i sørlige deler av området, spesielt litt lenger nede i sedimentlagene.
MAREANO-materiale til Bergen Museum

MAREANO-materiale til Bergen Museum

28.09.2011
Prøvene av biologisk materiale som blir hentet opp fra havbunnen utenfor Nord-Norge på MAREANO-toktene er unike. For at de skal bli bevart for ettertiden og for at de skal bli tilgjengelige for flere forskere, er det inngått en avtale om deponering av MAREANO-materiale ved De naturhistoriske samlinger (DNS) ved Bergen Museum.
Blant korallrev og oppkommer

Blant korallrev og oppkommer

27.09.2011
Toktdagbok: Det er et stort mangfold av arter og naturtyper som avdekkes etter hvert som nye lokaliteter undersøkes på MAREANOs høsttokt. Så langt er 58 lokaliteter på dybder mellom 150 og 2460 m dyp undersøkt. Noen av høydepunktene har vært en spennende ravine øverst i skråningen utenfor kontinentalsokkelen med sjeldent dyreliv og bakteriematter og flere nye korallrev.
Sedimenter lagrer miljøinformasjon på havbunnen vest for Lofoten

Sedimenter lagrer miljøinformasjon på havbunnen vest for Lofoten

21.09.2011
Toktdagbok: På havets bunn er det hastigheten på strømmen som bestemmer om partikler kan synke ned og avsettes eller om de transporteres videre. Der strømhastigheten langs havbunnen er lav nok, vil finkornig materiale kunne samle seg opp. Ved å studere sammensetningen av slike sedimenter i bassenger på kontinentalsokkelen kan vi danne oss et bilde av hvordan miljøforholdene er i dag og hvordan de har forandret seg over tid.
MAREANOs høsttokt er i gang

MAREANOs høsttokt er i gang

19.09.2011
Toktdagbok: MAREANOs høsttokt har pågått en uke nå, og vi har dratt inn til Sortland for å skifte mannskap på ”G.O. Sars”. Etter et døgn med godt vær i starten av toktet måtte vi avbryte dybdekartleggingen av de to gjenstående områdene (samlet areal på ca 2000 km2) ytterst i Nordland VI, utenfor Lofoten. Da var bølgene opp til seks meter høye.
MAREANOs høsttokt har startet

MAREANOs høsttokt har startet

13.09.2011
Toktdagbok: Det tredje MAREANO-toktet i år startet fra Bodø søndag 11. september i strålende vær. Formålet med toktet er å fullføre kartleggingen av området vest for Røst, også kjent som Nordland VI.
Dybdekartlegging i Nordland VI ferdig

Dybdekartlegging i Nordland VI ferdig

23.08.2011
MS Franklin startet dybdekartleggingen i Nordland VI april i år, og ble ferdig 16. august.
Mye grus og stein på sokkelen utenfor Lofoten

Mye grus og stein på sokkelen utenfor Lofoten

02.08.2011
MAREANOs sommertokt med "G.O. Sars" på Nordland VI har avslørt at det er mye grus, stein og blokk på havbunnen. Særlig i forsenkninger finnes noen partier med sand. Lokalt er også lag av sedimentære bergarter blottet. Mange planlagte stasjoner skal undersøkes senere, og i Vesterdjupet forventer en å finne leirig slambunn i et område med såkalte pockmarks.
MAREANOs sommertokt

MAREANOs sommertokt

28.07.2011
MAREANOs sommertokt begynte 21. juli da FF G.O. Sars dro fra Tromsø og sørover til Nordland VI som ligger sørvest for Lofoten. Toktet startet i stille vær og med trente folk om bord med kvalifikasjoner innen dybdekartlegging, geologi og biologi, kjemi, instrumentering og data.
Kartlegger dybde ved ny grense mot Russland

Kartlegger dybde ved ny grense mot Russland

12.07.2011
I revidert statsbudsjett for 2011 ble det bevilget 30 millioner kroner til oppstart av Mareano-kartlegging i de tidligere omstridte områdene i Barentshavet, langs den nye grensen mot Russland. Statens kartverk Sjø ønsker å komme i gang med arbeidet så raskt som mulig.
GEBCO skyggerelieff

GEBCO skyggerelieff

28.06.2011
MAREANO’s karttjeneste har tatt i bruk skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell fra GEBCO.
Nye sjøgrenser

Nye sjøgrenser

23.06.2011
Karttjenesten på www.mareano.no har nå tatt i bruk den nye delelinjen i Barentshavet mellom Norge og Russland. Den nye delelinjen ble ratifisert 7. juni 2011 og trer i kraft 7. juli 2011.
Ny havedderkopp i norsk farvann

Ny havedderkopp i norsk farvann

25.05.2011
Havedderkoppen Cilunculus battenae ble nylig registrert i norsk økonomiske sone (NØS) for første gang da bunnprøver fra MAREANO-toktene i perioden 2007-2009 ble analysert. Det er til nå registrert 21 ulike arter havedderkopper i prøvene, to av disse er bare registrert i NØS noen få ganger tidligere.
Oppdatert sedimentkart

Oppdatert sedimentkart

16.05.2011
Sedimentkartet på www.mareano.no som viser hvordan avsetningene på havbunnen er dannet er nå oppdatert med nye tolkninger fra Troms III, som inkluderer sørlige del av Eggakant-området og områdene mellom Tromsøflaket og Lopphavet.
44 millioner ekstra til MAREANO

44 millioner ekstra til MAREANO

13.05.2011
I forslaget til revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen en tilleggsbevilgning på 44 millioner kroner til MAREANO i 2011. Av disse skal 30 millioner kroner brukes til kartlegging av det tidligere omstridte området ved grensen mot Russland og 14 millioner kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011.
To fartøy kartlegger dybde i Nordland VI

To fartøy kartlegger dybde i Nordland VI

05.05.2011
To sjømålingsfartøy samler nå inn dybdedata for MAREANO i området Nordland VI. Flott vær og fine forhold gir håp om god framdrift under innsamlingsarbeidet.
Sterke havstrømmer og sjøbunnshabitater

Sterke havstrømmer og sjøbunnshabitater

26.04.2011
De sterke havstrømmene utenfor Finnmarkskysten er velkjent blant lokale sjøfolk. Våre nyeste observasjoner nord for Nordkynnhalvøya kaster lys over effekten disse strømmene har på havbunnen.
Kartlegger utenfor Finnmark

Kartlegger utenfor Finnmark

18.04.2011
Årets første MAREANO-tokt med "G.O. Sars" startet fredag 15. april. Etter 7-8 timers gangtid med forskningsfartøyet nådde vi frem til den første stasjonen kl. 23, bare 20-25 km utenfor Sørøya i Finnmark. En oppsiktsvekkende høy forekomst av sekkedyr (Tunicata) ble sett langs hele den 700 m lange video-linjen.
Oppdatert korallkart

Oppdatert korallkart

08.04.2011
Korallkartet på www.mareano.no viser korallrev langs norskekysten. Kartet er nylig oppdatert slik at flere rev er markert. I tillegg har symbolene for korallrev, vernede korallområder og identifiserte korallområder fått nye farger slik at de skal være enklere å kombinere med andre kart.
MAREANO får nye oppgaver

MAREANO får nye oppgaver

04.04.2011
I oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten kommer det frem at Regjeringen ønsker at MAREANO skal fullføre kartleggingen i Nordland VI i løpet av året, og at MAREANO skal kartlegge det nye norske området ved grensen mot Russland som utgjør om lag 88 000 km2. All kartleggingen av havbunn i Barentshavet – Lofoten skal være ferdig innen 2020.
Samler inn dybdedata for MAREANO

Samler inn dybdedata for MAREANO

01.02.2011
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har tatt fatt på den siste uken med dybdekartlegging for MAREANO i området Nordland VI. Fartøyet "H. U. Sverdrup II" la fra kai i Harstad 6. januar, og skal etter planen avslutte oppdraget 6. februar.
Tre kartleggingstokt i 2011

Tre kartleggingstokt i 2011

20.01.2011
I 2011 fortsetter arbeidet med flatedekkende kartlegging i Nordland VI. I tillegg skal kartleggingen i et 50 km bredt kystbelte utenfor Finnmark starte, dette området er prioritert i Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten. Den biologiske og geologiske kartleggingen skjer i løpet av tre tokt med forskningsfartøyet "G.O. Sars", mens dybdekartleggingen blir utført i en kombinasjon av innleid fartøy og SK sjø sitt fartøy ”Hydrograf”.
Lek pilot i flytur over havbunnen

Lek pilot i flytur over havbunnen

15.12.2010
Nå kan du leke pilot og fly interaktivt over havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Ny teknologi og høyoppløselige data fra MAREANO-programmet er satt sammen på nye måter, og serverer levende 3D-bilder fra havbunnen direkte til pc'en din.
Nivåer av hydrokarboner målt i nye områd

Nivåer av hydrokarboner målt i nye områd

21.10.2010
Havforskningsinstituttet har målt nivåer av hydrokarboner i sedimenter fra Barentshavet som en del av arbeidet med MAREANO-programmet. Prøvene av overflatesedimenter fra 2009 er ferdigbehandlet, og resultatene er lagt ut på kartsidene under ”Miljøkjemi og forurensing” sammen med eldre data. Resultatene fra målinger gjort i 2009 viser at det naturlige innholdet av hydrokarboner i MAREANO-området er lavt, med noe variasjon nærmere kysten i sørlige deler av området.
MAREANO-leder på dypt vann

MAREANO-leder på dypt vann

19.10.2010
- Lærerikt og spennende, sier Aksel Eikemo når han blir spurt om hvordan det har vært å være på MAREANO-tokt i Norskehavet.
Blant ras og korallrev i Norskehave

Blant ras og korallrev i Norskehave

13.10.2010
Visste du at rasene som har gått på havbunnen langs norskekysten kan være hovedårsaken til det rike dyrelivet mange hundre meter under vannskorpa? I det 4000 år gamle raslandskapet i Trænadjupet utenfor Lofoten er havbunnen både fargesprakende og full av liv.
MAREANOs høsttokt går videre

MAREANOs høsttokt går videre

06.10.2010
Den andre delen av MAREANOs høsttokt er godt i gang med kartlegging av dyreliv og bunnforhold på kontinentalskråningen utenfor Lofoten, innenfor det som kalles Nordland VI i oljesammenheng.
På MAREANO-tokt med ”G.O. Sars”

På MAREANO-tokt med ”G.O. Sars”

06.10.2010
Toktleder på første del av MAREANOs høsttokt, Lis Lindal Jørgensen, har skrevet en toktdagbok om livet som toktdeltaker og mannskap om bord på "G.O. Sars".
Statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011

05.10.2010
I forslaget til Statsbudsjett for 2011 videreføres bevilgningene til MAREANO på samme nivå som i år. Leder for MAREANOs programgruppe, Aksel Eikemo, er svært fornøyd med at de bevilgende myndigheter har sett behovet for og nytten av bunnkartleggingsprogrammet.