Nyheter

Resultat: (461) Viser 421 - 450

Kartlegging og prediksjon av marine naturtyper

Kartlegging og prediksjon av marine naturtyper

13.08.2008
MAREANO kartlegger naturtyper utenfor Lofoten og i det sørlige Barentshavet. På landjorda har de fleste naturtypene navn, noe som er til stor nytte for å forvalte arealene på en god måte. I havet derimot, er bunnen så lite kartlagt at det fremdeles er mange naturtyper som ikke er beskrevet. Dette vil MAREANO-programmet rette på, og i løpet av de neste to årene vil store deler av havbunnen utenfor Nord-Norge deles inn i ulike marine naturtyper.
MAREANO bidrar til EU-prosjekt

MAREANO bidrar til EU-prosjekt

08.08.2008
Med Havforskningsinstituttet som partner er MAREANO nå med i EU-prosjektet MESMA (Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas). Prosjektet skal gå over fire år (2009-2012), og har fått klarsignal om en total bevilging fra EU på 6,75 mill. euro (~54 mill. NOK). Av dette får Havforskningsinstituttet ca. 5 mill. NOK.
Slik er havbunnen i nord

Slik er havbunnen i nord

25.06.2008
Dramatiske havbunnslandskap og svært skiftende bunnforhold og naturtyper. Slik er havbunnen i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og sørlige Troms.
Blomsterskog på 1000 meters dyp

Blomsterskog på 1000 meters dyp

23.06.2008
Kartleggingen på dette toktet dekker miljø og organismer på sokkelen fra 80 til 1950 meters dyp. Fra 800-900 m dyp er temperaturen i vannet under 0 grader. Artene som lever her er tilpasset det kalde Norskehavsvannet, og mange av dyrene som lever så dypt likner på blomster.
Nye havbunnskart på nett

Nye havbunnskart på nett

23.06.2008
Nå er nye digitale havbunnskart fra kystområdene utenfor Troms tilgjengelig på nett. Kartene er resultater fra en omfattende havbunnskartlegging de siste årene.
Andre del av vårtoktet har startet

Andre del av vårtoktet har startet

20.06.2008
Alt går etter planen med MAREANOs vårtokt, og været har gitt oss gode arbeidsforhold de siste dagene. På andre del av toktet har vi så langt blitt ferdige med videodokumentasjon av 13 nye stasjoner. På to av disse har vi også tatt prøver av bunnsediment og dyr.
Flere korallrev langs norskekysten

Flere korallrev langs norskekysten

17.06.2008
På den norske kontinentalsokkelen utenfor Troms er det funnet nye korallrev. Korallene er levested for mange dyrearter og det er ofte mye fisk rundt revene. Havbunnen er mer fargerik og spennende enn man kan tro ved første øyekast.
Biomangfold i dypet

Biomangfold i dypet

13.06.2008
MAREANO sitt vårtokt er godt i gang utenfor Troms og Nordland. Til nå er det mellom annet funnet en ukjent bunnlevende manet og det er oppdaget tre nye korallrev. Undersøkelsene i dyphavet har avslørt mange sjeldne arter, og arbeidet med å identifisere disse dyrene vil gi forskerne interessante utfordringer og gode muligheter til å bidra med helt nye observasjoner.
Nye naturtyper beskrives i havet

Nye naturtyper beskrives i havet

10.06.2008
På de store dypene som undersøkes på vårens MAREANO-tokt er det få mennesker som har gjort direkte observasjoner tidligere. Nå er det funnet naturtyper som ikke tidligere er beskrevet.
MAREANO dypere enn noen gang

MAREANO dypere enn noen gang

04.06.2008
I 2007 ble det gitt klarsignal for MAREANO-prosjektet til å strekke kartleggingsområdet ut mot 2000 meters dyp. Nå er de første prøvene fra dyphavsslettene utenfor sokkelen på Troms-kysten hentet opp.
Vårtoktet er i gang

Vårtoktet er i gang

02.06.2008
1. juni gikk startskuddet for vårens MAREANO-tokt utenfor norskekysten. Mer enn 100 stoppesteder innen et område på 15 000 kvadratkilometer, de fleste av dem på sokkelkanten utenfor Troms og Nordland, skal utforskes de neste fire ukene.
Nye kart i en omstrukturert karttjeneste

Nye kart i en omstrukturert karttjeneste

08.05.2008
Kartene i MAREANO er nylig blitt satt inn i en ny tematisk struktur som skal gjøre det lettere å finne fram. Nye kart er også kommet til, bl.a. under temaet "Forurensning", som tilbyr kart over organiske miljøgifter og tungmetaller i sedimentene. Nytt er også et kart som viser bunntyper observert på video.
Ny nakensnegl funnet langs norskekysten

Ny nakensnegl funnet langs norskekysten

10.04.2008
Artsbestemming av MAREANO-materialet fra Nordland VII er godt i gang. I den forbindelse er det nå funnet en nakensnegl som tidligere ikke er registrert langs norskekysten.
Spennende funn i 2007

Spennende funn i 2007

25.03.2008
MAREANOs kartlegging av havbunnen i 2007 var preget av dramatiske landskap og spennende funn. Under vårtoktet ble de siste restene av Tromsøflaket dekket, mens høsten ble tilbrakt i Troms II og Nordland VII. Gassoppkommer, nye korallrev og fargesprakende dyreliv er dokumentert, og for første gang ble utstyret testet på store dyp. Detaljer om kartleggingen kan finnes i toktrapporten for 2007 som nå foreligger.
Nye havbunnskart på nett

Nye havbunnskart på nett

29.02.2008
I regi av MAREANO-programmet er det gjennomført omfattende kartlegging på Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart på nett.
Lite forurensning i havbunnen

Lite forurensning i havbunnen

20.12.2007
Tromsøflaket og Ingøydjupet er rene havbunnsområder. Forskere fra NGU har vært på tokt i regi av MAREANO-programmet, og resultatene fra toktet viser en lite forurenset havbunn.
Workshop i taksonomi

Workshop i taksonomi

28.11.2007
I samarbeid med Marbank, Norges fiskerihøgskole og Tromsø museum arrangerer Havforskningsinstituttet denne uken en workshop i marin evertebratsystematikk.
Gasslekkasjer fra havbunnen utenfor Vesterålen

Gasslekkasjer fra havbunnen utenfor Vesterålen

26.10.2007
MAREANOs høsttokt på kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og Troms har avslørt gasslekkasjer fra havbunnen. Materiale på havbunnen tyder på at metangass og oppløste kjemiske forbindelser strømmer ut av havbunnen. Nå vil geologene forsøke å finne svar på hva slags gass det er snakk om.
Varsler forlengelse av MAREANO

Varsler forlengelse av MAREANO

23.10.2007
Fiskeri- og kystdepartementet har varslet utvidelse av MAREANO-programmet utover planlagt slutt i 2010. Lavere bevilgninger enn forventet og utvidelse av kartleggingsområdet er hovedbegrunnelsen.
Blant koraller, sanddyner og gassoppkommer

Blant koraller, sanddyner og gassoppkommer

16.10.2007
Andre del av MAREANOs høsttokt startet i Nordland VII-området lørdag 13. oktober, og havbunnen er blitt godt dokumentert i hele renna på tvers av kontinentalsokkelen nordøst for Eggagrunnen. Skillene mellom naturtyper her er skarpe og dramatiske. Vi finner sanddyner, korallrev, grus, felt med rullestein, og har dessuten gjort flotte observasjoner av gassoppkommer.
Ny rapport: Kartleggingen i 2006

Ny rapport: Kartleggingen i 2006

12.10.2007
I en ny rapport presenteres nå resultater fra MAREANOs kartlegging i 2006. Det detaljerte kartgrunnlaget fra flerstråle-ekkolodd ble samlet inn av Statens kartverk Sjø i 2005.
Mye spennende geologi og biologi på høstens tokt

Mye spennende geologi og biologi på høstens tokt

10.10.2007
Første del av MAREANOs høsttokt er nå avsluttett, og vi går mot Tromsø. Her blir det mannskapsbytte før andre del begynner 12. oktober. Hittil har vi kartlagt Malangsdypet, Malangsgrunnen, Sveinsgrunnen og nordlig del av Bleiksdypet. Toktet har vært preget av mange nye og spennende geologiske og biologiske observasjoner.
Flott dyreliv rundt Malangsdypet

Flott dyreliv rundt Malangsdypet

05.10.2007
MAREANOs høsttokt er godt i gang. Vi har kartlagt Malangsdypet og deler av Malangsgrunnen siden midnatt 1. oktober. På de grunne delene av Malangsgrunnen er miljøet preget av sandbølger, mens det langs den nordlige kanten ligger steinfelt med stor artsrikdom. Det er en utrolig fargeprakt som møter oss blant disse svampkledde steinene. Ueren liker seg også svært godt her.
Bevilgning på 2007-nivå for MAREANO

Bevilgning på 2007-nivå for MAREANO

05.10.2007
Bevilgningen til MAREANO videreføres med 9 millioner som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Det gir en ramme på 32,6 millioner for 2008.
Troms II og Nordland VII skal fravristes sine hemmeligheter

Troms II og Nordland VII skal fravristes sine hemmeligheter

03.10.2007
MAREANO fortsetter kartleggingen av havbunnen. På kvelden 1. oktober la G.O. Sars ut fra Tromsø på sitt tredje MAREANO-tokt. Biologer og geologer skal igjen studere liv og bunnforhold på dypet, denne gangen utenfor Troms og Nordland. En undervannsravine, store sanddyner og korallrev er noe av det som skal kartlegges de kommende ukene. Statens kartverk Sjø har allerede kartlagt dybdeforholdene i området (Troms II og Nordland VII) med flerstråleekkolodd, og et stort spekter av terrengformer er blitt avdekket.
Nytt korallrev kartlagt

Nytt korallrev kartlagt

13.04.2007
MAREANOs vårtokt nærmer seg slutten. Noe av det mer spennende vi har opplevd denne gangen var oppdagelsen av et friskt og flott korallrev på ryggen mellom Malangsgrunnen og Fugløybanken, det såkalte Malangsrevet.
Vanskelig start for MAREANO-tokt

Vanskelig start for MAREANO-tokt

10.04.2007
En hel uke med kraftig vind på kysten i Troms har ført til at MAREANO-toktet som startet 30. mars, kun i liten grad har kunne gjennomføre den planlagte kartleggingen på Tromsøflaket. Dette er spesielt leit siden vi har kort tokttid i forhold til den store oppgaven. I tillegg til dårlig vær har vi hatt en rekke tekniske problemer med videoriggen CAMPOD. Tre ganger har vi måtte returnere til Tromsø for å hente reservedeler. Dette har likevel ikke hindret flott dokumentasjon av bunnforhold mange steder.
Nye havbunnskart på nett

Nye havbunnskart på nett

30.01.2007
I regi av MAREANO er det gjennomført flere kartleggingstokt på Tromsøflaket. Nå foreligger de første digitale havbunnskartene på nett.
Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

30.01.2007
Statens kartverk er i gang med å etablere et nytt forvaltnings- og formidlingssystem for dybdedata. Målet er å gjøre dybdeinformasjon lettere tilgjengelig for flere brukere og å legge til rette for bredere anvendelse av dataene.
Fant minespor i Oslofjorden

Fant minespor i Oslofjorden

28.01.2007
Maringeologer har funnet spor etter det som trolig er en rekke miner fra andre verdenskrig i Oslofjorden. Minemerkene ligger ved Langøyene og stammer etter alt å dømme fra en britisk operasjon i september 1944. [22.11.2004]