Gå til hovedinnhold

Dybdedata fra Kartverket

Kartverkets sjødivisjon er Norges sjøkartmyndighet og er nasjonal forvalter og formidler av dybdedata.

Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Detaljerte dybdedata må bestilles via Kartverket.

Kartverkets kartkatalog

Se oversikt over Kartverkets Mareano-kartlag på Geonorge.no, samt muligheter for å laste ned data og tilgjengelige metadata. Geonorge er stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

Data fra Kartverket:

  • Terrengmodeller av havbunn (DTM): Regulære grid/rutenett 5x5, 25x25 og 50x50.
  • Sjømålingsdata, høyoppløselige dybdedata, inneholder dybder registert under sjømåling. Disse gir en detaljrik beskrivelse av dybdeforholdene på havbunnen. 
  • Dybdedata (marine primærdata) består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur på vektorformat.
  • Dybdekurver: Sammenhengende dybdekurver for de norske kyst- og havområdene, med Grønland som grense i vest og Danmark i sør.
  • Sjøkart, georefererte rasterkart: Er tilgjengelig både med og uten kartramme. Kartene er blant annet egnet som bakgrunnskart for planlegging og presentasjon, men er ikke godkjent for navigasjon. Hovedkartserien, inkludert overseilingskart- og havnekart-seriene.

Graderte data

Dybdedata utenfor territorialgrensa er ugraderte. Informasjon om bunnforhold grunnere enn 30 meter er ugradert – med noen unntak. Dette gjelder i norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard.

Slik er dybdedata gradert:

  • Fra 0–30 meters dyp: Ugraderte data, med visse unntak.
  • Dypere enn 30 meter: Data er gradert etter sikkerhetsloven.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter eller bedre, er gradert KONFIDENSIELT.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter og opp til 50x50 meter er gradert BEGRENSET.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 50x50 meter og grovere, er ugradert.

Ref. Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold (lovdata.no).

Bestille data

De mest detaljerte dybdedataene er graderte og du må søke om tilgang og bestille data via Kartverket.

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222

Bestille data fra Kartverket

Informasjon om pris, datadekning og leveransebetingelser kan avklares med Kartverket.

E-post: sjodata@kartverket.no

​​​​​​​Tlf. kundesenter: 32 11 80 00