Gå til hovedinnhold

Dybdedata fra Kartverket

Kartverkets sjødivisjon er Norges sjøkartmyndighet og er nasjonal forvalter og formidler av dybdedata.

Dybdedata og terrengmodeller av havbunn er gratis tilgjengelig for nedlasting og gjennom tjenester som WFS, WCS og WMS. Detaljerte dybdedata må bestilles via Kartverket.

Data fra Kartverket:

  • Terrengmodeller av havbunn (DTM): Regulære grid/rutenett 5x5, 25x25 og 50x50.
  • Sjømålingsdata, høyoppløselige dybdedata, inneholder dybder registert under sjømåling. Disse gir en detaljrik beskrivelse av dybdeforholdene på havbunnen. Gradert informasjon av Forsvaret innenfor 12 nm.
  • Dybdedata (marine primærdata) består i hovedsak av sømløse dybdedata og kystkontur på vektorformat.
  • Dybdekurver: Sammenhengende dybdekurver for de norske kyst- og havområdene, med Grønland som grense i vest og Danmark i sør.
  • Sjøkart, georefererte rasterkart: Er tilgjengelig både med og uten kartramme. Kartene er blant annet egnet som bakgrunnskart for planlegging og presentasjon, men er ikke godkjent for navigasjon. Hovedkartserien, inkludert overseilingskart- og havnekart-seriene.

Kartverkets kartkatalog

Se oversikt over Kartverkets Mareano-kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata, tilgjengelig via geonorge.no. Geonorge er stedet for oversikt og tilgang til offentlige kartdata i Norge, kartkataloger, kartdatapakker, nedlasting av kartdata, API-er.

Bestille data

Dybdedata kan bestilles ved henvendelse til Kartverkets sjødivisjon på e-post: sjodata@kartverket.no og tlf. 32 11 80 00. 

Les mer om dybdedata og terrengmodeller av havbunn på kartverket.no.

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222

Bestille data fra Kartverket

Kontaktinformasjon

Kartverket sjødivisjonen
E-post: sjodata@kartverket.no
Tlf. kundesenter: 32 11 80 00