Gå til hovedinnhold
page thumb 9509

Prioriterer leveranser til Forvaltningsplanen for Norskehavet

For å øke dataleveransen til den kommende oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014, er MAREANO sin aktivitetsplan for 2012 nylig oppdatert. Siden data som skal brukes i arbeidet med forvaltningsplanen må leveres innen september 2013, er enkelte områder nå prioritert i 2012 for å nå fristen.

MAREANOFor å øke dataleveransen til den kommende oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014, er MAREANO sin aktivitetsplan for 2012 nylig oppdatert. Siden data som skal brukes i arbeidet med forvaltningsplanen må leveres innen september 2013, er enkelte områder nå prioritert i 2012 for å nå fristen.

Av Beate Hoddevik Sunnset

For å kunne levere de nødvendige dataene, økes videokartleggingen i Norskehavet i 2012 fra 11 300 km2 til 17 400 km2, mens innsamling av bunnprøver ved hjelp av slede, grabb og bomtrål reduseres fra et samlet areal på 11 300 km2 til 7500 km2. Til neste år tas dette igjen ved å redusere innsamlingsarealet for video og å øke arealet for de øvrige redskapene.

I 2012 gjennomføres dybdekartlegging parallelt i Norskehavet og i Barentshavet langs grensen mot Russland. I Norskehavet prioriteres Iverryggen, Sularevet og områder på Mørebanken, slik at disse områdene blir klare til geologisk og biologisk kartlegging til høsten.Deretter skal arealer langs eggakanten dybdekartlegges. MAREANO har også fått tilgang til eksisterende dybdedata i Norskehavet fra andre aktører (FFI, Statoil og Olex) som vil bli brukt i 2012.

Arbeidet med oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet ledes av Direktoratet for naturforvaltning.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no