Gå til hovedinnhold

Kaldtvannskoraller

Korallreva og korallskogene i djupet har mange likheitstrekk med tilsvarande naturtyper i grunne, varme strok. Dei fargerike kaldtvasskorall-naturtypene er levestad for eit fantastisk rikt dyreliv og er danna av rundt fem arter hornkoraller og steinkorallen Lophelia pertusa.

Korallskog

I Norge er det foreløpig kartlagt to typer korallskog: hardbunnskorallskog og bløtbunnskorallskog.

Korallrev

Korallreva i djupet har mange fellestrekk med korallreva i grunne, varme strok. Dei er bygde av steinkorall og er levestad for eit fantastisk rikt dyreliv. I Noreg er det korallarten Lophelia pertusa som dannar rev.

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792