Gå til hovedinnhold
page thumb 9459

MAREANO - fra sokkel til kyst

6. og 7. februar arrangeres NGU-dagen 2012. Tema i år er en videreutvikling av MAREANO-programmet, der kystsonen settes i fokus.

 

Konkurransen om arealene i kystsonen er stor. I fjordene finnes viktige ressurser og muligheter for næringsutvikling innenfor en rekke bransjer, som fiskeri og havbruk. For å utnytte dette potensialet på en bærekraftig måte, er det nødvendig å kaste lys over det landskapet som ligger skjult under vann.

 

Viktig kunnskap

Det er nødvendig med kunnskap om fjordbunnens samspill med plante- og dyrelivet i dypet. Den samme kunnskapen kan også bidra til å avdekke ustabile masser og skredfare i strandsonen, og bidra til å finne gode traseer for kabler og rørledninger.

Skal vise ny og nyttig kunnskap

Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Statens kartverk og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom MAREANO-programmet. Samarbeidet har gitt samfunnet ny og nyttig kunnskap til bruk og forvaltning av havområdene utenfor Nordland, Troms og Finnmark. De tre etatene ønsker å vise hvilke kraftfulle verktøy vi i dag har for å gi samfunnet ny kunnskap om kystsonen.
 

Kontaktpersoner

Tove Aune, NGU, tlf: 73 90 41 45
Terje Thorsnes, NGU, tlf: 73 90 42 75

 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no