Nyheter

Resultat: (453) Viser 151 - 180

Lave nivåer av PCB og klorerte pesticider i sedimenter i Norskehavet og Barentshavet

Lave nivåer av PCB og klorerte pesticider i sedimenter i Norskehavet og Barentshavet

10.02.2016

En ny rapport om klorerte organiske miljøgifter i sedimenter fra områdene i Norskehavet og Barentshavet viser ingen betydelig forurensning med denne gruppen av miljøgifter. Det finnes likevel lave nivåer av disse miljøgiftene forskjellige steder, noen av de kan komme fra lokale kilder, og det anbefales derfor fortsatt overvåking av disse miljøgiftene.

Ny bok fra MAREANO

Ny bok fra MAREANO

14.12.2015

I anledning MAREANO sitt 10-årsjubileum er det gitt ut en ny bok om resultatene fra bunnkartleggingen. Boken er på engelsk og er en utvidet og oppdatert versjon av den norske boken fra 2010.

Vurdering av kartlegging i MAREANO

Vurdering av kartlegging i MAREANO

30.10.2015

MAREANO har gjennomført en vurdering av opplegget for kartlegging av geologi og biotoper. Resultatene publiseres i en ny rapport.

 

 

Tester høyteknologisk AUV

Tester høyteknologisk AUV

22.10.2015

Med et fjernstyrt undervannsfartøy, skal  Mareano kartlegge områdene vest for Lofoten på nytt og enda mer detaljert vis.

Fire vrak funnet i Barentshavet

Fire vrak funnet i Barentshavet

22.10.2015

Under MAREANO sin dybdekartlegging har Kartverket funnet fire vrak på bunnen av Barentshavet. Sannsynligvis stammer tre av vrakene fra Murmansk-konvoien fra andre verdenskrig, mens ett av vrakene mest sannsynlig er fra første verdenskrig.

MAREANO-konferansen: Ti år med kartlegging

MAREANO-konferansen: Ti år med kartlegging

20.10.2015

Helt siden 2005 har MAREANO kartlagt i Norskehavet og Barentshavet. Både helt nye og noen litt eldre resultater blir presentert på MAREANO-konferansen 29. oktober (påmeldingsfrist: 22. oktober).

MAREANOs budsjettramme foreslått videreført

MAREANOs budsjettramme foreslått videreført

09.10.2015

I forslaget til Statsbudsjett for 2016 er det foreslått å viderføre bevilgningen til MAREANO på samme nivå som i år. I år ble det bevilget kr 94 mill. til MAREANOs kartlegging av bunnen i norske havområder.

Sedimentære prosesser på kontinentalsokkelen og skråningen utenfor Midt-Norge

Sedimentære prosesser på kontinentalsokkelen og skråningen utenfor Midt-Norge

07.10.2015

MAREANOs høsttokt ble avsluttet med kartlegging av overgangssonen mellom kontinentalsokkelen og kontinentalskråningen vest for Sandnessjøen. Havbunnen viser spor av flere geologiske prosesser. Noen av disse var aktive under siste istid for omkring 15 000-20 000 år siden, mens andre er aktive i dag.

Høyt nikkelnivå øst i Varangerfjorden

Høyt nikkelnivå øst i Varangerfjorden

05.10.2015

Analyser av sedimenter langs Øst-Finnmark, Barentshavet og Norskehavet viser et høyt nivå av nikkel i sedimentene lengst øst i Varangerfjorden.

Se video: Perlekjederevet og dyphavssjøfjær

Se video: Perlekjederevet og dyphavssjøfjær

05.10.2015

Se video: Det nyoppdagede korallrevet Perlekjederevet og de rare dyphavssjøfjærene er noe av det du kan se i denne filmen fra MAREANO sitt bunnkartleggingstokt i september 2015. Opptakene er fra områder rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Møre.

Konferanse: MAREANO gjennom 10 år

Konferanse: MAREANO gjennom 10 år

25.09.2015

I 2005 ble det første MAREANO-toktet gjennomført utenfor kysten av Troms (Tromsøflaket). Siden den gang har det vært flere årlige tokt, for å kartlegge dybde, geologi, biologi og kjemi. Etter 10 år er store områder i Barentshavet og Norskehavet er kartlagt.

I mål med enda ett vellykket tokt

I mål med enda ett vellykket tokt

09.09.2015

Toktdagbok: I løpet av to uker har vi kartlagt biologi og geologi på 73 lokaliteter på mellom 220 og 760 meters dyp, langs sokkelkanten vest av Sandnessjøen. På 14 av disse har vi tatt til sammen 83 bunnprøver med grabb, kjerneprøvetakere, slede og bomtrål. På alle lokalitetene har vi undersøkt havbunnen med videoriggen Chimaera (Chimaera er det latinske navnet for fisken havmus).

Oppdaget nytt korallrev utenfor Nordland

Oppdaget nytt korallrev utenfor Nordland

08.09.2015

Toktdagbok: I løpet av de to siste ukene på MAREANO-tokt har vi oppdaget flere nye korallrev. Ett av dem er Perlekjederevet som ble funnet vest av Sandnessjøen på ca. 290 meters dyp. Dette er et smalt revkompleks som strekker seg i over en kilometers lengde.

Nye resultater fra pågående sjømåling i Barentshavet

Nye resultater fra pågående sjømåling i Barentshavet

04.09.2015

MAREANO samler inn data med multistråleekkolodd fra overflatefartøy. Denne sommeren og høsten blir det blant annet sjømålt sju områder fra Bjønøyrenna i sør til Kong Karls land i nord.

På jakt etter forurensning i Norskehavet

På jakt etter forurensning i Norskehavet

03.09.2015

Toktdagbok: Det pågående MAREANO-toktet er ferdig med å kartlegge Eggakanten sør for Skjoldryggen på midtnorsk sokkel, og er i full gang med Eggakanten mellom Skjoldryggen og Trænadjupet. Det er samlet inn sedimentprøver fra ti lokaliteter, inkludert fem med multicorer.

 Tett i tett med dyphavssjøfjær

Tett i tett med dyphavssjøfjær

01.09.2015

Toktdagbok: En av de mer spektakulære skapningene som vi fra tid til annen støter på nede i det kalde dyphavet, er dyphavssjøfjæren Umbellula encrinus. Dette er spektakulære organismer med store polypper samlet i en krone som minner om en skjermplante, eller eksploderende fyrverkeri.

Sprekker på bunnen nord for Storeggaraset

Sprekker på bunnen nord for Storeggaraset

31.08.2015

Toktdagbok: Når G.O. Sars seiler mellom stasjoner samles det inn seismikk av høy kvalitet med en skrogmontert akustisk kilde (TOPAS). I finkornige sedimenter og under gunstige forhold trenger lyden 100-150 meter ned i sedimentene, og i tillegg til indikasjon på bunnforhold får vi også informasjon om lagoppbygning.

Karbonatskorper og bakteriematter

Karbonatskorper og bakteriematter

28.08.2015

Toktdagbok: Det er funnet store områder med karbonatskorpe i et område med mange groper (pockmark) i havbunnen utenfor Midt-Norge. På enkelte av stedene vokser det bakteriematter.

Sokkelkantens hemmeligheter

Sokkelkantens hemmeligheter

25.08.2015

Toktdagbok: Takket være det fine været med nesten flatt hav, har kartleggingen rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Nordland gått som en drøm. Alt går etter planen, og i løpet av morgendagen er vi ferdig med filming og prøvetaking i det sydlige kartleggingsområdet.

MAREANOs høsttokt 2015

MAREANOs høsttokt 2015

21.08.2015

På årets siste biologi-/geologitokt med MAREANO skal vi kartlegge i to områder rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Nordland. Disse områdene ligger nord og syd for en undersjøisk rygg kalt Skjoldryggen.

 Knallblå børstemark

Knallblå børstemark

14.08.2015

SE VIDEO: Når den blå børstemarken Phyllodocidae skal ta et bytte, vrenger den ut svelget og omkranser måltidet med det. På MAREANO-toktet i juni dukket den opp foran kameraet mens den "spaserte" bortover bunnen på sine flere hundre ”padleføtter”.

Fargerik skjellpølse

Fargerik skjellpølse

09.07.2015

En gjenganger på transektene fra det nordøstlige Barentshavet på MAREANO-toktet i juni var den røde skjellpølsa, Psolus phantapus. Spesielt i områder der bunnen var en blanding av grov grus og sandholdig mudder, stakk de rødprikkete fangarmene opp fra bunnen i stort antall.

 Kloskate med problemer

Kloskate med problemer

07.07.2015

Ny video: Se hva som skjer når kloskaten Amblyraja radiata blir distrahert av de sterke lyskasterne på kamerariggen.

Høy produksjon og stor fiskeriaktivitet

Høy produksjon og stor fiskeriaktivitet

23.06.2015

Toktdagbok: De midtre delene av Barentshavet preges av store mudderflater med mange spennende bunndyrarter og tydelige spor etter fiskeaktivitet. Vi observerer jevnlig torsk og hyse og en del død fisk. I enkelte områder er bunnen sterkt preget av tråling.

MAREANO-toktet er i mål

MAREANO-toktet er i mål

19.06.2015

Toktdagbok: Atter et vellykket MAREANO-tokt er vel i havn. Etter 14 døgn til havs, og 40 timers innseiling fra sentrale deler av Barentshavet, ankom G.O. Sars Tromsø torsdag formiddag (18.6.15).

Hurra – vi er ferdige med R-stasjon nummer 1500!

Hurra – vi er ferdige med R-stasjon nummer 1500!

18.06.2015

Toktdagbok: I løpet av det pågående toktet nådde MAREANO en stor milepæl, nemlig datainnsamling på R-stasjon nummer 1500. Dette vil si at i løpet av MAREANOs ti år er gjennomsnittlig 150 stasjoner besøkt per år. Men hva er egentlig en R-stasjon, også kalt "referanse-stasjon" – og hva slags innsamling utføres der?

Pockmark i Barentshavet

Pockmark i Barentshavet

17.06.2015

I Barentshavet finnes det millioner av sirkulære groper i havbunnen. De er titalls meter i diameter og opptil flere meter dype.

Barentshavet – høy produksjon og rike dyresamfunn

Barentshavet – høy produksjon og rike dyresamfunn

16.06.2015

Toktdagbok: Til tross for store mengder marin snø og et gelélignende lag på bunnen, yrer det av liv på og i bunnen i den sentrale delen av Barentshavet, der MAREANO nå tar prøver og kjører videolinjer. Étt døgns værhindring med stiv kuling til tross, vi er i rute.