Gå til hovedinnhold
page thumb 9421

Nye målinger av hydrokarboner

Kartene over nivåer av hydrokarboner er nå oppdatert med resultatene fra de 23 lokalitetene som ble undersøkt i 2010. Også denne gangen er nivåene lave alle steder hvor det ble tatt prøver.

Eksempel på kjemikart.
Eksempel på kjemikart.

Prøvene ble innsamlet på to tokt i hhv. juli-august og september-oktober 2010. Det var tre prøvetakingsstasjoner i det såkalte ”Finnmarkstransektet” nord for Finnmarkskysten, mens resten av prøvene kommer fra områdene Troms III vest for Tromsø og Nordland VI sør-vest for Lofoten. Sedimentene ble analysert for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og totalt innhold av hydrokarbon (THC). Begge stoffgruppene er kun funnet i lave konsentrasjoner. For overflatesedimenter, som vises i kartene, kommer alle resultatene i Klif tilstandsklasse I, ”bakgrunnsnivå”, for indikatorforbindelse-gruppen PAH16. Nivåene i dypere sedimentlag øker litt enkelte steder, men heller ikke disse prøvene viser tegn på betydelig forurensning.

Kontaktpersoner

Forsker
Stepan Boitsov
55 23 63 94

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Se også