Lophelia_rev_med_sj_tr_r.jpg

Havbunnen i kart og bilder

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

C:\Users\a22905\Pictures\Bildegalleri_Mareano\Koraller\Korall\HI-017723.jpg

MAREANO-konferansen 2019

Ny kunnskap fra områdene nord for Svalbard er blant temaene når Mareano-konferansen arrangeres 17. oktober. 

Konferansen streames her fra kl. 9.

Konferansen blir arrangert i Oslo 17. oktober 2019.

Store mengder korallrev i norske farvann

Store mengder korallrev i norske farvann

18.10.2019

Høyoppløselig dybdekartlegging har avdekket mer enn 200.000 sannsynlige korallrev i norske havområder fra Lofoten til Møre. Det er langt mer enn forskerne hittil har trodd, og tallet kan være enda høyere.

bilde1.jpg

Første dag i isbjørnens rike – en litt småkald hilsen fra Kvitøyrenna

17.10.2019

Toktdagbok: Vi var alle spente da vi forlot Tromsø den 10. Nå bar det så sannelig langt mot nord – helt nord til Nordaustlandet og Kvitøya skulle vi, og der skulle vi være de neste fire ukene. Mellom disse bredekte øyene ligger Kvitøyrenna, en nord-sør gående marin dal full av overraskelser. Den får dere høre mer om etterhvert. Hit skulle vi for å dokumentere havbunnen, dens sammensetning og utseende, og beboere rett under, på og over bunnen.

sedimentprove.jpg

Enda en miljøgift er funnet i havbunnen

17.10.2019

Etter at bunnprøver fra Barentshavet og Norskehavet har blitt undersøkt for enda en type miljøgift, er det klart at også stoffgruppen dekloraner finnes på bunnen i disse havområdene. Alle funnene viser lave konsentrasjoner.