Lophelia_rev_med_sj_tr_r.jpg

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Primnoa Lophelia sei Sklinnab justert  R2293.jpg

Fisk og korallrev på Sklinnabanken

31.07.2020

Toktdagbok: MAREANO-toktet arbeider seg vestover fra Sklinnabanken. Bunner er mer variert enn det vi har sett tidligere i toktet, og med funn av uregistrerte korallrev.

På bunnen av Trænabanken og Hesteskoen

På bunnen av Trænabanken og Hesteskoen

29.07.2020

Toktdagbok: Bli med til den velkjente fiskebanken Trænabanken – og den pussige formasjonen Hesteskoen, dannet under siste istid, som har en 350 meter dyp grop.

Transitt fra Tromsø til Trænadjupet

Transitt fra Tromsø til Trænadjupet

24.07.2020

Toktdagbok: Transitten fra Tromsø til Trænadjupet i Norskehavet tok cirka 24 timer. Når FF «G.O. Sars» går i transitt, starter geologene det kraftige ekkoloddet Topas for å se hva slags bunn vi passerer. Topas viser sedimentlagene under sjøbunnen.