Gå til hovedinnhold
 En reke sitter på risengrynkorall.

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Nyheter

Prøvetaking på havbunnen

Undersøker sammenheng mellom tråling og karbon

24.10.2023

Toktdagbok: Mareanos høsttokt var lagt til Skagerrak. Ett av målene var å undersøke om tråling påvirker havbunnen slik at karbon frigjøres fra sedimentene, med negative effekter på miljøet.

Talestolen nett

Statsråd: - Havkunnskap ekstremt viktig

23.10.2023

- Vi må forstå havet! Norges nye klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) var klokkeklar under den nylig avholdte Mareano-konferansen: - Utvikling og forvaltning av havet må bygge på kloke avveininger der kunnskap er en ekstremt viktig forutsetning.

Funiculina ser ut som en rosa piperenser. Noe som ser ut som lange tråder er tvinnet rundt den, dette er en Asteronyx .

Bambuskorallskogene i Nordsjøen

20.10.2023

Toktdagbok: Bambuskorallskog er en naturtype som domineres av bambuskorall (Isidella lofotensis). Den er begrenset i utbredelse til enkelte dype fjorder og enkelte små forekomster på norsk kontinentalsokkel.

Nordsjøen Vindturbiner AdobeStock mareano

Forslag om Mareano-kartlegging for havvind

18.10.2023

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) våren 2023 fram en oversikt over norske havområder de mener kan være egnet for energiproduksjon, spesifikt havvindanlegg.

Sedimenter på bunnen

Fjell og dype daler i Skagerrak

16.10.2023

Toktdagbok: I sjøkart kan vi se at det går en dyp renne i havbunnen sørover fra Langesund og Langsundbukta. Rennen, som på det dypeste er over 400 meter, kan betraktes som en fortsettelse av Frierfjorden-Langesundfjorden ut i Skagerrak.

Deler av vraket på litt avstand.

Fann ukjent ubåt-vrak frå 2. verdskrig

16.10.2023

Etter over 80 år på havbotnen er det som truleg er vraket av den britiske ubåten HMS Thistle oppdaga utanfor Rogaland.