Gå til hovedinnhold
 En reke sitter på risengrynkorall.

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Nyheter

Kartustnitt som markerar område i Nordjøen og Norskerenna som er planlagt å djupnekartlegge i 2024, samt område som blei djupnekartlagt i 2023.

Djupnekartlegg i Nordsjøen i 2024

10.04.2024

I sommar skal Mareano djupnekartlegge mykje i Nordsjøen og i Norskerenna, inkludert i dei moglege havvindområda «Vestavind F» og «Sørvest F». 

Foto av alle toktdeltakerne. De står på dekk foran styrehuset.

Toktavslutning Sørlige Nordsjø II og Vestavind B

21.03.2024

Toktdagbok: Etter 12 innholdsrike dager i Nordsjøen om bord på FF «Kronprins Haakon» nærmer Mareano-toktet seg slutten for denne gang.

Svart bøtte med diverse sjøliv.

Livet på grunnen

19.03.2024

Toktdagbok: De siste dagene har vi avdekket en verden under havoverflaten som er langt mer variert enn det enkle bildet av "sand og mudder" mange kanskje forestiller seg.

Markert gult og rødt ved bunnen av nordsjøen på et kart

Blant mammut og steinalderfolk ved Doggerland

18.03.2024

Toktdagbok: Siste del av årets første Mareano-tokt kartlegger mulige havvindområder i området kalt Sørlige Nordsjø II. Dette er et grunt havområde med vanndyp på 50-70 meter. Etter siste istid var dette tørt land og leveområde for både mammut og mennesker.

kart som viser sognefjorden havet som ligger til vest, norskerenna. Med røde streker som markerer Troll og Vestavind B

Troll i Norskerenna

12.03.2024

Toktdagbok: Starten av årets første Mareano-tokt har hatt fokus på områdene rundt Troll-feltet i Nordsjøen. Her kartlegger Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøklelse bunnforhold og naturmiljø i området Vestavind B, med tanke på mulig framtidig vindkraftutbygging.

Foto som viser kjølvannet bak en båt. Himmelen er farget av solnedgnag.

På jakt etter vinden – vi kartlegger fremtidens havvindområder

11.03.2024

Toktdagbok: I nydelig solskinn og med bergensvår i luften gikk mobiliseringen av FF «Kronprins Haakon» for årets første Mareano-tokt knirkefritt, som velsmurte dørhengsler.