Gå til hovedinnhold
Korallrev

Havbunnen i kart og bilder

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i Mareano, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

Metan22 Bunn2 nett

Bobler i dypet

05.09.2022

Toktdagbok: Vi nærmer oss stasjon P131 – lokalisert nordvest av Svalbard. Vår NGU-kollega Valérie Bellec har nøye valgt ut denne videolinjen. I planleggingsloggen før toktet hadde hun notert «gass nært overflaten», basert på observasjoner i vannsøylen på akustisk multistråleekkolodd. Denne stasjonen har vi alle ventet på – vi er spente!

Bilde av ulike små arter på havbunnen.

Finner svamphager og korallskoger i nord

01.09.2022

Toktdagbok: Toktet nord for Svalbard er godt i gang, og spennende ting dukker stadig opp på skjermene som viser direkte fra havbunnen.

Bilde av forskningsfartøyet Celtic Explorer som ligger ved kai, mye nedpakket utstyr på paller som skal om bord.

Godt i gang med nytt Svalbard-tokt

29.08.2022

Toktdagbok: Årets andre Mareano-tokt til de polare havområdene rundt Svalbard startet fra Tromsø, som glitret i et (realtivt) strålende sensommervær for anledningen. Ved kai 25 lå selveste bautaen i den irske forskningsflåten, Celtic Explorer, fortøyd og ønsket toktdeltakerne velkommen.

foto, utendørs, horisont med isbue

Har lastet båten med informasjon fra havbunnen

15.07.2022

Toktdagbok: Etter å ha filmet 120 lokaliteter og tatt bunnprøver fra ni av dem, er toktet fullført og forskningsfartøyet fylt opp av nye prøver som vi skal analysere når vi kommer på land.

foto, mudderbunn, orgamisme

Finner arktiske korallskoger

08.07.2022

Toktdagbok: Etter å ha undersøkt havbunnen på 103 lokaliteter med video, og samlet inn bunnprøver fra åtte, begynner vi å danne oss et bilde av den dype arktiske bunnfaunaen. Fordelingen av arter endres med dyp, temperatur, bunntype og strømhastighet som styrende faktorer.

photo, outdoor, ice, horizon

To ulike verdener

05.07.2022

Toktdagbok: Når vi ankommer nord med FF Kronprins Haakon blir vi møtt av en blendende hvit verden av drivende sjøis, som er badet i midnattssol døgnet rundt. Ved første øyekast ser den polare ørkenen gold og livløs ut, men det motsatte viser seg å være tilfellet. Vi er omgitt av liv på alle kanter – både over og under havets overflate.