Lophelia_rev_med_sj_tr_r.jpg

Havbunnen i kart og bilder

MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder. Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket utgjør utøvende gruppe i MAREANO, og gjennomfører den daglige driften. Det overordnete ansvaret ligger hos programgruppen som ledes av Miljødirektoratet.

R1744VL1801_still_a_b_c_d_still_e.mov.00_08_45_07.jpg

Fant naturtype av brunpølser

21.11.2019

På den grunne Spitsbergenbanken trives brunpølsene i så stor grad at de dekker store deler av bunnen. Her suger de seg bokstavelig talt fast i det de finner for å unngå å bli tatt av strømmen.

FF «G.O. Sars»: Der det er hjerterom, er det husrom

FF «G.O. Sars»: Der det er hjerterom, er det husrom

12.11.2019

Toktlivet har mange hyggelige opplevelser å by på og noen utfordringer, men for det meste består dagene av arbeid der man følger bestemte rutiner og standarder. Mens vi er på tokt er FF «G.O. Sars» vår lille verden, der vi jobber, spiser, sover, trener og slapper av. Slik lever vi her.

snokrabbe.jpg

Snøkrabbe fanger levende krill

11.11.2019

En video fra Mareano-programmet viser at snøkrabbe fanger levende krill. Det overrasker havforskerne.