Gå til hovedinnhold
page thumb 9486

MAREANO går mot sør

Til nå har all MAREANO-kartlegging foregått utenfor Nordland, Troms og Finnmark. I år kommer også områder utenfor Møre og Romsdal til å bli kartlagt. Målet er å levere naturtypekart til revisjonen av forvaltningsplanen for Norskehavet innen september 2013.

Til nå har all MAREANO-kartlegging foregått utenfor Nordland, Troms og Finnmark. I år kommer også områder utenfor Møre og Romsdal til å bli kartlagt. Målet er å levere naturtypekart til revisjonen av forvaltningsplanen for Norskehavet innen september 2013.

Av Beate Hoddevik Sunnset

- Kunnskapen om hva som finnes på havbunnen er mangelfull i mange områder. For å bidra til at myndighetene har et godt kunnskapsgrunnlag til å treffe beslutninger i forbindelse med revisjonen av forvaltningsplanen for Norskehavet i 2014, er det viktig å komme i gang med bunnkartleggingen i disse nye områdene så fort som mulig, sier Aksel Eikemo som leder MARANOs programgruppe. Da forvaltningsplanen for Barentshavet ble revidert i mai 2011, ble det levert betydelige resultater på bakgrunn av MAREANO-kartleggingen, blant annet oversikt over sårbare naturtyper.

Koraller
Korallgrus av Lophelia med sjøtrær og Geodia-svamper som er observert på et tidligere MAREANO-tokt.

Stormfullt

Det forrige MAREANO-toktet, som var i fjor høst, ble rammet av flere stormer. De forhindret forskere og mannskap om bord på ”G.O. Sars” fra å ta alle de planlagte bunnprøvene på sokkelen og kontinentalskråningen utenfor Lofoten, i området som gjerne kalles Nordland VI. Derfor brukes deler av det første toktet som starter 27. april til å få tatt disse prøvene.

- Vi fikk gjennomført de fleste planlagte videoundersøkelsene, så nå gjenstår det å ta bunnprøvene. Dersom tiden strekker til og været tillater det, kommer vi også til å gjøre flere videoundersøkelser, forteller Eikemo.

På denne delen av toktet skal det tas 29 fullstasjonprøver, det vil si at det tas prøver med både grabb, bunnslede og bomtrål. Redskapene supplerer hverandre og gir til sammen en god forståelse av den totale biomasse, produksjon, eventuell forurensning, samt geologiske sammensetning på bunnen.

Koraller
Disse korallene er observert på et tidligere tokt.

Utenfor Møre

Deretter setter ”G.O. Sars” kursen sørover for å gjøre undersøkelser på strekningen Kristiansund-Halten og utvalgte områder nordøst på Mørebanken og Storegga. Til sammen skal 6590 km2 dekkes i disse områdene.

- Vi forventer å finne kaldtvannskoraller i de fleste av disse områdene som er kjent for å være fiskerike, i tillegg er Mørebanken et av hovedgytefeltene for sild og dermed viktig å ha kunnskap om, sier Eikemo.

Høsttoktet

På høsttoktet som starter i september skal et areal på nesten 11 000 km2  kartlegges. Da er det Iverryggen, Sularevet og flere områder på Mørebanken som skal undersøkes.

Dybdekartlegging

I 2012 gjennomføres dybdekartlegging parallelt i Norskehavet og i Barentshavet langs grensen mot Russland med flere fartøy. Toktet med "Hydrograf" i Norskehavet startet tidligere denne måneden (april), og her prioriteres først Ivverryggen, Sularevet og områder på Mørebanken, slik at disse områdene blir klare til geologisk og biologisk kartlegging til høsten. MAREANO har også fått tilgang til eksisterende dybdedata i Norskehavet fra andre aktører (FFI, Statoil og Olex).

Kontaktpersoner

Leder av MAREANOs programgruppe
Aksel Eikemo
911 43 577

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630

Se også