Gå til hovedinnhold

Nyheter

Resultat: (539) Viser 211 - 240

GOSars

Kartlegger Barentshavet fra Nordkapp til Sørkapp

27.03.2017

På ettermiddagen, lørdag 25. mars la ”G.O. Sars” fra kai i Tromsø i ruskevær, med retning sydspissen av Svalbard. Med vind opp i full storm og bølger opp mot 9 meters høyde tar det lenger tid enn planlagt å kjøre båten den 715 km lange strekningen. Vi vil ankomme den nordligste kartleggingsboksen, rett syd for Svalbard natt til tirsdag. På veien passerer vi tett på Bjørnøya.

biogeokjemi

Mareano-tokt 2017

23.03.2017

I år skal det gjennomføres tre tokt for å kartlegge biologi, geologi og kjemi i norske havområder. To tokt går øst i den norske delen av Barentshavet og ett dekker et transekt som starter et stykke nord for Nordkapp og går mot Sørkapp på Svalbard. I tillegg gjennomføres det egne tokt for å dybdekartlegge øst i den norske delen av Barentshavet, ved Svalbard og ved Bjørnøya.

No image

Finner mikroplast på havbunnen

24.02.2017

Forskere har nylig påvist mikroplast i to prøver fra sjøbunnen i Norskehavet og i en fjord ved Ålesund. Ytterligere åtte prøver, fra Norskehavet, Lofoten og Finnmarkskysten, er sendt til laboratorieundersøkelser.

3d rygger spitsbergen 30 40m dyp meritaito 1m grid

Fyldige formasjoner på bunnen av Spitsbergenbanken

15.02.2017

Nå kan vi avsløre hvordan landskapet kurver seg på bunnen av Spitsbergenbanken på Svalbard. I 2016 dybdekartla Meritaito området for MAREANO.

Rijpfjorden

Farled til Rijpfjorden kartlagt

01.02.2017

– MAREANO planlegger tokt til Rijpfjorden de to neste årene. Derfor ble farleden inn til den arktiske fjorden sjømålt sommeren 2016, sier Hanne Hodnesdal i Kartverket.

TOO E grid05m 13 web

Oppdrag for dybdekartlegging ute på anbud

20.12.2016

En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i Barentshavet øst  og i områder rundt Svalbard, ble publisert 14. desember 2016.

havmus

Årsrapport 2015

19.12.2016

I MAREANO sin årsrapport for 2015 kan du lese om hvilke hvilke aktiviteter som ble gjort i regi av MAREANO i 2015.

glassvamp 500

Brukte Mareano-data i doktorgrad

19.12.2016

Data om flere svamper som er funnet gjennom Mareano-kartleggingen er nylig brukt i en doktorgrad om kjøttetende dyphavssvamp.

sedimentlokaliteter web

Har undersøkt flere organiske miljøgifter

19.12.2016

En pilotstudie av fem typer nye organiske miljøgifter har påvist lave nivåer for de fleste forbindelser i hele området som er kartlagt gjennom MAREANO. På bakgrunn av resultatene foreslås det videre kartlegging av bare to av de fem undersøkte stoffgruppene. Analysene på de miljøgiftene som er undersøkt regelmessig, viser at det i områdene som er undersøkt i 2015 er lite miljøgifter.

mareano henning

Nye miljøresultater fra Barentshavet Øst og Norskehavet

19.12.2016

MAREANO kartlegger miljøstatus på havbunnen i norske havområder. Nye resultater fra Storegga i Norskehavet viser en anrikning av barium i bunnsedimentene, som trolig stammer fra boreslam brukt under leting etter olje og gass eller produksjonsboringer. I Barentshavet Øst er det funnet en anrikning av arsen, som er et giftig grunnstoff. Dette kan trolig tilskrives naturlige prosesser i sedimentene.

 

ICES logo

Evaluering av det faglege arbeidet i MAREANO

14.11.2016

Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) har nyleg evaluert kartlegginga som skjer gjennom MAREANO-programmet. ICES konkluderer med at programmet som kartlegg forhalda på havbotnen i norske farvatn, leverer data, kart og formidling av god standard. Samtidig gir dei mellom anna råd om at programmet bør ha endå klarare og betre definerte mål.

amfipode 500

Har startet undersøkelsene

02.11.2016

Toktdagbok 20.09.09: Sist fredag forlot ”G.O. Sars” Tromsø med kurs mot Eggakanten for å kartlegge havbunnen. Med om bord er det foruten det faste mannskapet, et toktpersonell med 14 fagfolk først og fremst innen biologi og geologi. En av disse er en gjest fra Jacobs University i Bremen.

sjomaling 500

Anbudsinvitasjon for dybdekartlegging publiseres i desember

17.10.2016

Skisser for videre dybdekartleggingsarbeid i 2017 er laget, og i begynnelsen av desember vil en ny anbudskonkurranse for dybdekartlegging publiseres.

R1602VL1656 still e 00 20 22d

Avsluttet toktet i Bjørnøyrenna

04.10.2016

Mandag morgen kom FF G.O. Sars tilbake til Tromsø etter tre uker i Barentshavet. Været har vært uforskammet bra, og arbeidet har stort sett forløpt problemfritt. MAREANO-forskere har kartlagt biologi og geologi på 94 lokaliteter på mellom 70 og 470 meters dyp, mellom Kong Karls Land og midten av Bjørnøyrenna. På 16 av disse har vi tatt til sammen 144 bunnprøver med grabb, kjerneprøvetakere, slede og bomtrål. På alle lokalitetene har vi undersøkt havbunnen med videoriggen Chimaera.

Fig1   Baeten

Prøvetaking på MAREANO-tokt - sedimenter og redskap

03.10.2016

Toktdagbok: På MAREANO-tokt brukes det flere typer utstyr for å ta sedimentprøver fra havbunnen. De forskjellige prøvetakerne brukes til forskjellige formål, men felles for dem alle er at de gir informasjon om sedimenttypene på havbunnen.

fig2 NO

Sammensatte pockmark på havbunnen øst for Hopen

03.10.2016

Toktdagbok: Under årets tokt i Barentshavet kartlegger MAREANO flere små områder (bokser) i en linje fra nord til sør. I den tredje nordligste boksen, boks 5, fant vi at havbunnen har mange pockmark (Figur 1). Disse opptrer enkelte steder i klynger, i såkalte sammensatte pockmark. Pockmark er kraterliknende fordypninger i havbunnen i områder med finkornige sedimenter. De er vanligvis dannet av gasser eller væsker som strømmer, eller har strømmet, ut av havbunnen.

Fig 8 R1628VL1683 still a b c still e 00 44 44

Underlige dyr og mange trålspor

29.09.2016

Toktdagbok: MAREANOs høsttokt med «G.O. Sars» i Barentshavet går mot slutten. Vi startet toktet sørøst for Kong Karls Land i nord og har nå undersøkt de fleste stasjonene på veien sørover mot Bjørnøyrenna. Toktet gir oss et unikt innblikk i havbunnens sammensetning av sedimenter og dyrene som bor der. På dette toktet filmer vi havbunnen med videriggen Chimaera på 91 stasjoner. På 14 av disse blir det også tatt prøver med grabb, bomtrål og slede slik at vi kan få dokumentert små og store dyr som enten lever nede i, oppå eller svømmer like over bunnen. Slik får vi mer kunnskap om biomangfoldet og produksjonen til bunnsamfunnene.

No image

Berggrunn og sedimenter på havbunnen sørøst for Svalbard

28.09.2016

Toktdagbok: En 700 m lang videolinje i boks 7 krysset en berggrunnsrygg på havbunnen, som ble presentert i forrige nyhet fra dette toktet. Berggrunnen og sedimentene varierer betydelig langs linjen. En tidligere nyhetssak har fokus på biologien på deler av denne linjen, og en annen nyhetssak viser TOPAS-linjen over ryggen.

fig2

Boks 7 – MAREANO-tokt på 78°N

27.09.2016

Toktdagbok: Forskere, teknikere og mannskap om bord på forskningsfartøyet G.O. Sars er godt i gang med undersøkelsen av havbunnen på 78°N. De deltar på MAREANOs kombinerte geologi-/biologitokt, og skal undersøke sju områder (bokser) fra 74 til 78°N. Hver boks er ca. 30x30 km. I den nordligste boksen er det samlet inn TOPAS-data. TOPAS er en bunnpenetrende sonar som gir høyoppløselig informasjon om sedimentlagene i den øverste delen av havbunnen.

R1597VL1652 still a b c d 00 20 08c medusahode

I de arktiske pigghudenes rike

26.09.2016

Toktdagbok: Temperaturen på vannet ligger rett over 0 °C på bunnen, men på veien nedover i dypet har videoriggen også passert vannlag med minusgrader. Det kalde vannet i området gjør at dyr som trives i kaldt vann og som ofte lever på store dyp, trives i dette området der bunnen i snitt ligger på 295 meters dyp.

2016113 kart web

Kartlegger Barentshavet

19.09.2016

Toktdagbok: På kvelden tirsdag 13. september la «G.O. Sars» fra kai i Tromsø i nydelig vær, med retning Kong Karls Land. Det er langt fra Tromsø til den nordligste lokaliteten på dette toktet. Etter to og et halvt døgn ankommer vi den nordligste kartleggingsboksen. På veien passerer vi Hopen, med sin langstrakte silhuett vest for oss.

MAREANO World Bank

MAREANO presentert for Verdensbanken

19.09.2016

MAREANO-programmet sitt arbeid og resultater ble presentert på Verdensbanken sitt seminar "Knowledge for Blue Growth: Norwegian contribution to a sustainable ocean economy" i september.

m1 500Dypvannsamphipode

Bare ett tokt i år

06.09.2016

Tekniske problemer med forskningsfartøyet Johan Hjort gjør at det i år bare blir ett Mareano-tokt. Det starter 13. september, varer i 22 dager og dekker området Bjørnøyrenna til Kong Karls Land øst for Spitsbergen.

multicore

MAREANOs kjemidata er tilgjengelig som egen datafil

18.08.2016

Kjemiresultatene fra sedimentprøver innsamlet i MAREANO-programmet fra 2006 til og med 2013 er nå gjort tilgjengelige for nedlasting i én samlet excel-fil.

videorigg

Nytt tokt på plass

01.08.2016

Toktet som ble utsatt på grunn av tekniske problemer med «Johan Hjort» i juni, blir gjennomført fra 5. til 20. oktober med samme fartøy.

Johan Hjort ny

Utsettelse av Mareano-tokt

09.06.2016

"Johan Hjort" har fått problemer med roret. Det medfører at Mareano-toktet som skulle starte i dag (9. juni) er utsatt.

Sortland

Presenterte Mareano for Sysselmannen, Kystvakta og UNIS

07.06.2016

I forbindelse med den kommende kartleggingen rundt Svalbard og endringene i programledelsen, ble det arrangert både et miniseminar og møter mellom de ulike gruppene i Mareano-ledelsen på Svalbard sist uke. På mini-seminaret deltok både Sysselmannen og personell fra Kystvakta. Det ble også tid til en presentasjon av Mareano for UNIS (Universitetsstudiene på Svalbard).

nye ledere

Lederne i Mareanos programgruppe og utøvende gruppe sender stafettpinnene videre

07.06.2016

Sist uke overtok Signe Nåmdal (Miljødirektoratet) ledelsen i Mareanos programgruppe etter Aksel Eikemo (Fiskeridirektoratet). Programgruppa har det overordnete ansvaret for gjennomføringen av aktivitetene i Mareano. Også utøvende gruppe som står for den daglige driften av programmet, har fått ny leder; her har Sten-Richard Birkely overtatt etter Børge Holte (begge fra Havforskningsinstituttet).

geobiokjemi 2016

Svalbard og Barentshavet kartlegges i 2016

18.05.2016

Årets dybdemålinger startet i februar mellom Bjørnøyrenna og Sørkapp på Spitsbergen. Senere i sesongen skal det sjømåles videre i det nye norske arealet i Barentshavet langs delelinjen mot Russland. Dybdemålinger på nordkysten av Svalbard starter i år med oppmåling av farled til Rijpfjorden. I juni fortsetter geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking i det nye norske arealet i Barentshavet, mens strekningen Bjørnøyrenna – Kong Karls land undersøkes i september og oktober.

Figur nyhetssak   770

Fire nye kart publisert av MAREANO

11.05.2016

MAREANO har publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder. Det er laget kart over Bunnsedimenter (kornstørrelse) fra ett område vest for Vikna i Nord-Trøndelag, to områder langs eggakanten i Norskehavet, og ett område i Barentshavet.