Gå til hovedinnhold
kart 500

Karttjenesten for skyggerelieff av terrenget på havbunnen er nå åpent tilgjengelig

På MAREANO sin karttjeneste har det i flere år vært mulig å se på terrenget på havbunnen (der det finnes detaljerte dybdedata). Nå har Statens kartverk åpnet denne karttjenesten slik at den fritt kan brukes i andre kartapplikasjoner eller GIS-verktøy.

 

Kart
Karttjenesten visualiserer havbunnslandskap vesentlig i Nord-Norge (nord for 67 grader), men den vil oppdateres fortløpende når dybdedata fra nye områder ferdigstilles.

Tjenesten visualiserer havbunnslandskap, vesentlig i Nord-Norge (nord for 67 grader), basert på moderne dybdedata. Dybdedataene er innsamlet av sjømålingsfartøy utstyrt med multistråleekkolodd. Av de innsamlede dybdedataene genereres terrengmodeller i 3D. Havbunnslandskap-tjenesten viser såkalte detaljerte skyggerelieff som er basert på en farge- og skyggelagt representasjon av terrengmodellene i 3D.

For å tilgang til tjenesten (URL), gå inn på en egen side for havbunnslandskaps-løsningen på kartverket.no.

Kontaktpersoner

Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
55 23 85 16
908 21 630

Se også

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no