Gå til hovedinnhold

Kontakt

Kartlegginga i Mareano blir gjennomført som eit samarbeid mellom Havforskingsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Kartverket. I tillegg blir programmet styrt av fleire departement og andre brukarar av data.

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792
Bilde av Lilja Rún Bjarnadóttir

Lilja Rún Bjarnadóttir

Norges geologiske undersøkelse
Geologisk kartlegging, med i utøvende gruppe
Geolog
944 97 728
Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Bilde av Kjell Bakkeplass

Kjell Bakkeplass

Havforskningsinstituttet
Karttjenester
916 96 987
Bilde av Signe Nåmdal

Signe Nåmdal

Miljødirektoratet
Programleder
415 45 228
Bilde av Maud Lauvstad Hansen

Maud Lauvstad Hansen

Miljødirektoratet
Programkoordinator
905 28 126
Bilde av Gudmund Løvø

Gudmund Løvø

Norges geologiske undersøkelse
Kommunikasjonsrådgiver
990 91 742
Bilde av Beate Hoddevik

Beate Hoddevik

Havforskningsinstituttet
Kommunikasjonsrådgiver
908 21 630
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848