Gå til hovedinnhold
bilde 5 web

Nye resultater fra pågående sjømåling i Barentshavet

MAREANO samler inn data med multistråleekkolodd fra overflatefartøy. Denne sommeren og høsten blir det blant annet sjømålt sju områder fra Bjønøyrenna i sør til Kong Karls land i nord.

Området som nå måles opp, består av sju arealer (bokser) som er fordelt på en strekning fra Bjørnøyrenna i sør til Kong Karls land i nord, som vist i figur 1. Boksene er nummerert fra 1 til 7 (fra sør). Boks 1, 4 og 7 er 31 km x 31 km = 961 km2, og disse tre er større enn resten av boksene som er 27 km x 27 km = 729 km2. Størrelsen på boksene er begrenset av tilgjengelig budsjett, og et ønske om å dekke hele strekningen Bjørnøyrenna til Kong Karls land med bevilgede midler. Det er valgt å prioritere tre noe større bokser for forsøksvis å oppnå best mulig effekt av biotopmodellering innenfor boksen.

 
Figur 1: Kartet viser områdene i Barentshavet som sjømåles med multistråleekkolodd i regi av MAREANO i 2015 (gule arealer). Feltarbeidet foregår i sju bokser som er plassert langs en korridor fra Bjørnøyrenna til Kong Karls land, og det sjømåles også videre nordover i norsk del av tidligere omstridt område (TOO) langs delelinjen mot Russland.

Det samles inn dybdedata, refleksjonsdata og vannkolonnedata på disse toktene. Så langt er boks 1-4 og boks 7 ferdig i felt. Boks 5 er delvis målt, og fartøyet holder nå på å måle i boks 6. Boks 6 og spesielt boks 7 ligger i et område som ofte er dekket av sjøis om vinteren og langt utover sommeren, men det ser ut til at det går greit å få dekket disse områdene i årets målesesong.

Dataene som er samlet inn i boks 1 er nå ferdig rensket for støy, og det er blitt laget terrengmodeller og skyggerelieff-bilder. Eksempler på noen skyggerelieff-bilder fra havbunnen i boks 1 er vist under.

 
Figur 2: Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter. Mønsteret på havbunnen er dannet av henholdsvis sålen til en isbre (rette, parallelle streker) og isfjell i bevegelse (uregelmessige streker og pløyespor). Det er laget en vertikal profil som er 790 meter lang, og som krysser et dypt isfjellpløyemerke (vist som liten brun linje i figuren over). Profilen er vist i detalj under, og den viser at bredden på hovedrennen (til venstre) er 300 meter og dybden er 20 meter.

 
Profil på 790 m som krysser isfjellpløyemerker på havbunnen (se figur over). Pløyemerket til venstre er 300 meter bredt og 20 meter dypt.

 
Skyggerelieff av havbunnen basert på terrengmodell med oppløsning på 5 meter. Flere mønstre på havbunnen.

I tillegg til at hele flaten inne i boksene blir dekket, så blir det også målt noen enkeltlinjer mellom boksene.

Les mer om:

Kontaktpersoner

Dybdekartlegging
Hanne Hodnesdal
51 85 88 23

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630