Gå til hovedinnhold
utsikt

MAREANOs høsttokt 2015

På årets siste biologi-/geologitokt med MAREANO skal vi kartlegge i to områder rundt sokkelkanten utenfor Trøndelag og Nordland. Disse områdene ligger nord og syd for en undersjøisk rygg kalt Skjoldryggen.

Vi forlot Bodø på tirsdag kveld, og har hatt strålende vær med sol og helt stille hav så langt. Tolv forskere skal de neste tre ukene studere havbunnen med videoriggen Chimaera, og ta prøver av havbunnen med en rekke redskap. Noen av redskapene brukes for å skaffe resultater om miljøgifter i sedimentene mens andre skaffer materiale for å beskrive sammensetning og mengder av dyrene som lever i og på sedimentene.


Videoriggen.

Området er interessant av flere grunner. Sokkelkanten er generelt et høyproduktivt område med stor betydning for næringstilgang til fisk. Det er kjent at det finnes mange korallrev og andre sårbare naturtyper i området. Vi forventer at vi vil komme til å oppdage flere nye korallrev på dette toktet. Langs kanten av kontinentalskråningen går det i det sydlige området en stor revne som indikerer en langsom bevegelse i havbunnen. Mer kunnskap om forholdene rundt denne vil ha stor interesse generelt.

Arbeidet om bord på G.O. Sars har kommet i gang med prøvetaking og testdykking med Chimaera.
I de nærmeste dagene vil vi komme med mer informasjon og bilder fra havbunnen.

 

Kontaktpersoner

toktleder
Pål Buhl-Mortensen

kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
908 21 630