Gå til hovedinnhold

Nyheter 2024

Kjemi R2139 0 2 cm mikroplast oversiktbilde (002) nett

Mareano-seminar: Mikroplast i marine sedimenter

Forskerhjørnet: Mareanos kjemigruppe inviterer mandag 4. mars til et fagmøte med utveksling av erfaringer og resultater knyttet til mikroplast i marine sedimenter.

Arendal by

Internasjonal konferanse om havbunnskartlegging

Forskerhjørnet: I mai 2024 holdes GeoHab2024-konferansen i Arendal. Konferansen samler forskere fra hele verden som med et vidt spekter av verktøy utvikler nye metoder for kartlegging av habitater på havbunnen.

Terrenmodell som viser havbunnslandskap i Nordsjøen. Kilde: Kartverket / Mareano

Dybdedata frå Sørleg Nordsjø 2

Terrengmodellar frå havvindområdet Sørleg Nordsjø 2, både karttenester og datasett, er publisert i Kartverkets tenester.