Gå til hovedinnhold

Djupnedata frå tobisfelt på Nordsjøplatået er publisert

Området som er dekka strekk seg frå Norskerenna, kryssar eit tobisfelt på Nordsjøplatået, og endar opp ved havvindområdet Sørlege Nordsjø 2. Terrengmodellar, karttenester og datasett frå Kartverket er tilgjengeleg på geonorge.no.

Kart som viser i kva område djupnedata er publisert.
Område som er publisert (NSJ1 og NSJ2) er markert med lilla ramme og går frå Norskerenna i nordaust til havvindområdet Sørlege Nordsjø 2 i sørvest. Datasettet dekker delvis eit tobisfelt identifisert som eit særleg verdifullt og sårbart område (SVO). Kjelde: Kartverket / Mareano

Dei publiserte djupnedataa er samla inn i grunne område frå 50 til 150 meters djup. Nokre smakebitar er vist i bildekarusellen over.

Mareano kartlegg naturen på havbotnen, og sidan 2022 har Nordsjøen blitt prioritert høgt. Både på grunn behov for ny kunnskap i særleg verdifulle og sårbare område (SVO) i havområda, og utvikling av ny næring, spesielt havvind.

Meir om SVO i Nordsjøen og Skagerrak

Feltarbeidet er gjennomført i 2022 og 2023. Clinton Marine Survey AB har djupnekartlagt området på oppdrag for Mareano-programmet. Multistråleekkoloddet for grunnare farvatn, EM2040, er brukt til å samle inn djupnedata.

Karttenester på Geonorge

Terrengmodellane er inkludert i Kartverket sine datasett og tenester for terrengmodellar for norske kyst- og havområde:

Last ned datasett på Geonorge

Datasett kan også lastas ned via geonorge.no med 5, 25 og 50 meters oppløysing. Det er desse datasetta som er grunnlaget for karttenestane nemnt over.

For å laste ned datasetta på geonorge.no vel cellene 

  • NHS-D0310 
  • NHS-D0311 
  • NHS-D0312
  • NHS-D0410
  • NHS-D0411
  • NHS-D0412
  • NHS-D0413
  • NHS-D0511
  • NHS-D0512

Terrengmodellen er også tilgjengeleg i 1 meters oppløysing, nokre område også i 0,5 meters oppløysing. Tilgang til så detaljerte djupnedata må bestillast hos Kartverket: Bestill detaljerte djupndata | Kartverket.no.

Data er tilgjengeleg i formata TIFF, ASCII, OLEX og FURUNO (NED/ENH).

Området er utanfor territorialgrensa og er derfor ugradert, men infrastruktur på havbotnen er skjerma i publiserte data.

Dekningskart på Geonorge

Karttenester som viser dekning av norske kyst- og havområde som har blitt djupnekartlagt:

Tobis (fisk) har gravd seg ned i sanden på havbunnen.
Fisken tobis grev seg ned i sanda om natta og om vinteren. Leveområdet til tobis er derfor nær knytt til sandbotn. Tobis er ein næringsrik fisk som er veldig viktig for sjøfuglane. Foto: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848

Meir om djupnekartlegging

Fotomontasje av fartøy som djupnekartlegg havbotnen. Strålane frå multistråle-ekkloddet dannar ein vifteform frå båten ned til botnen. Ein terrengmodell er redigert inn på havbotnen.

Dybdekartlegging

I regi av Mareano har Kartverkets sjødivisjon ansvar for å skaffe dybdedata i de områdene som skal kartlegges av Mareano-programmet.

Kartutsnitt som visar kva område i Nordsjøen som omfattast av anbodet for djupnekartlegging i 2022.

Djupnekartlegging i Nordsjøen i 2022

Clinton Marine Survey AB starta å djupnekartlegge område i Nordsjøen for Mareano-programmet i mai. Fram til starten av august skal dei djupnekartlegge 2730 km2.

Meir om gjennomført geologi-, biologi- og kjemikartlegging i same geografiske område

isjell

Spennende naturtyper i Nordsjøen – fra sandbølger til steinurer

Toktdagbok: Alle vet at det er mye olje og gass under havbunnen i Nordsjøen, og at det er mye fisk over havbunnen, men hvordan ser selve havbunnen ut? «Sand og mudder» vil kanskje mange si. Det er helt riktig, men på siste tokt i Nordsjøen fant vi også helt andre – og spennende – naturtyper!

Begravd Framsidebilde nett

Et landskap begravd i sand

Toktdagbok: Da vi ankom den sørlige delen av Nordsjøen ble vi møtt av et svært flatt, om enn noe bølgende landskap, som raskt kan sende tankene til sanddynene eller strendene i Danmark. Vi er på tokt og studerer havbunnen fra en videorigg senket ned fra FF «G.O. Sars».