Gå til hovedinnhold

Djupnedata frå Sørleg Nordsjø 2 er publisert

Terrengmodellar frå havvindområdet Sørleg Nordsjø 2, både karttenester og datasett, er publisert i Kartverkets tenester.

Sokkeldirektoratet (tidlegare Oljedirektoratet) har i 2022 og 2023 samla inn fleire datasett i det opna havvindområdet Sørleg Nordsjø 2. Dette er djupnedata som Mareano vil bygge vidare på i naturkartlegging av havbotn.

Karttenester og datasett

Mareano har fått tilgang på terrengmodellar av havbotn (batymetri) frå fase éin i Sørleg Nordsjø 2 frå Sokkeldirektoratet. Terrengmodellane er no inkludert i Kartverkets datasett og tenester for terrengmodellar for norske kyst- og havområde. 

Kartutsnitt som viser publiserte dybdedata i Sørlig Nordsjø 2. Kilde: Kartverket/Mareano
NORDSJØEN: Dei grøne boksane markerar områda kor feltarbeid er gjennomført i 2023. Data som er publisert er markert med oransj ramme og er frå fase éin av kartlegging i området Sørleg Nordsjø 2. Kjelde: Kartverket / Mareano Kjelde: Kartverket / Mareano

Karttenester:

Datasetta er også tilgjengeleg for nedlasting på Geonorge.no med 5, 25 og 50 meters oppløysing. Det er desse datasetta som er grunnlaget for karttenestane nemnt over. 

Datasett:

Velg cellane NHS-D0309, NHS-D0310, NHS-D0409 for å laste ned datasetta på Geonorge.no.

Terrengmodellen finst også i 2 meters oppløysing. Tilgang til desse må bestillast hos Kartverket via sjodata@kartverket.no.  

Data frå Sørleg Nordsjø 2 er utanfor territorialgrensa og er ugraderte. 

Dekningskart

Karttenester som viser dekning av norske kyst- og havområde som har blitt djupnekartlagt.

Meir data kjem

Meir data, djupnekartlagt av Sokkeldirektoratet, frå havvindområda Sørleg Nordsjø 2 og Utsira Nord, vil bli publisert når Kartverket får tilgang til desse. 

Mareano vil bygge vidare på datasetta frå Sokkeldirektoratet for å kartlegge naturmangfaldet på havbotn. Dette blir gjennomført med tokt i regi av Havforskingsinstituttet og Norges geologiske undersøking i 2024.

Les meir på sodir.no: Havvinddata tilgjengelige i Diskos

Kontakt

Bilde av Hanne Hodnesdal

Hanne Hodnesdal

Kartverket
Dybdekartlegging, med i utøvende gruppe
51 85 88 23 / 473 17 222
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848

Nyheter

Nyheter

Kjemi R2139 0 2 cm mikroplast oversiktbilde (002) nett

Mareano-seminar: Mikroplast i marine sedimenter

14.02.2024

Forskerhjørnet: Mareanos kjemigruppe inviterer mandag 4. mars til et fagmøte med utveksling av erfaringer og resultater knyttet til mikroplast i marine sedimenter.

Arendal by

Internasjonal konferanse om havbunnskartlegging

19.01.2024

Forskerhjørnet: I mai 2024 holdes GeoHab2024-konferansen i Arendal. Konferansen samler forskere fra hele verden som med et vidt spekter av verktøy utvikler nye metoder for kartlegging av habitater på havbunnen.

Terrenmodell som viser havbunnslandskap i Nordsjøen. Kilde: Kartverket / Mareano

Dybdedata frå Sørleg Nordsjø 2

16.01.2024

Terrengmodellar frå havvindområdet Sørleg Nordsjø 2, både karttenester og datasett, er publisert i Kartverkets tenester.