Gå til hovedinnhold
20170620 092230 Programmering USV Otter

Tester autonom kartlegging

Selvstyrende farkoster og droner gir oss helt nye muligheter til å kartlegge bunnforhold og dyreliv på grunt vann og i fjæresonen. I juni testet MAREANO ut tverrfaglig kartlegging med nye ubemannede og autonome fartøy. 

AUV lastes om bord i en båt av to menn. Foto.
AUV: AUV-en "Harald" (Autonomous Underwater Vehicle) klargjøres for tokt og blir lastet om bord i båten Lophelia. Foto: Sten-Richard Birkely

Toktet foregikk på Runde på Sunnmøre 19. til 25. juni og ble ledet av NTNU AMOS - Centre for Autonomous Marine Operations and Systems. Toktet startet på østsiden av Runde med kuling fra sørvest og 12 varmegrader. Toktledere var professor Martin Ludvigsen og professor Geir Johnsen, begge fra NTNU AMOS.

Uttestingen gjelder forskjellige plattformer både på, under og over vann, samt test av sensorer. MAREANO-programmet er interessert i sensortestene av videokamera og multistråle-ekkolodd.

Området rundt Runde er interessant på grunn av den marine kartleggingen som allerede er gjennomført og foregår der – og ikke minst fordi Forsvaret har frigitt detaljerte dybdedata for et større område på søre Sunnmøre.

Autonome tokt på Svalbard?

MAREANO skal kartlegge på Svalbard i løpet av 2017 og 2018, dybdekartlegging etterfulgt av geologi-, biologi og kjemi-tokt. Det er planlagt kartlegging nært land og i grunne områder i Kongsfjorden på vestkysten og i Rijpfjorden på Nordaustlandet. Teknologien knyttet til autonome (selvstyrende), ubemannede fartøy på vannoverflaten (USV) og under vann (AUV og miniubåter), er for tiden under stor utvikling. Det er en forventning til at disse plattformene vil gi bedre tilgang til områder nær brekanter og grunne områder hvor det ellers er vanskelig å komme til. Samtidig har man tro på at dette kan være med på å effektivisere kartleggingsarbeidet.

– Under og etter test-toktet på Runde vil MAREANO evaluere både den operative bruken av autonome plattformer og kvaliteten på data som samles inn. Resultatet vil være direkte anvendbart for planlegging av videre MAREANO-kartlegging på Svalbard i 2018, forteller Hanne Hodnesdal, ansvarlig for MAREANO i Kartverket.

– Kartleggingen av de to fjordene på Svalbard gjøres for å få en grundig dokumentasjon av dagens miljøsituasjon. Forskning har påvist at Kongsfjorden er påvirket av klimaendringer, mens Rjipfjorden i mindre grad antas å være påvirket, sier Terje Thorsnes, ansvarlig for MAREANO i Norges geologiske undersøkelse.

Les også: Farled til Rijpfjorden kartlagt

programmering av USV Otter før sjøsetting. Foto
USV: USV-en (Unmanned surface vehicle) "Otter" må programmeres før sjøsetting. Foto: Sten-Richard Birkely

Toktet på Runde

Det er NTNU AMOS som har invitert MAREANO-programmet (Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet), Maritime Robotics og Norbit med på kartleggingstoktet på Runde 19. til 25. juni 2017. I tillegg deltar Runde miljøsenter i dette samarbeidet.

Fra MAREANO har Øyvind Tappel (Kartverket sjødivisjonen), Margaret Dolan (Norges geologiske undersøkelse), Terje Thorsnes (Norges geologiske undersøkelse) og Sten-Richard Birkely (Havforskningsinstituttet) deltatt på toktet.

Se reportasje om toktet på Runde på NRK TV (NRK Møre og Romsdal).

To menn i fjæra sammen med en ROV. Foto
ROV: Representanter fra NTNU og Havforskningsinstituttet tester mini-ROV-en (Remotely Operated Vehicle) "Blueye". Foto: Margaret Dolan

En USV ute på havet. Foto.
OTTER: USV-en "Otter" i aksjon. Foto: Sten-Richard Birkely

Nettbrett med kartvisning. Foto.
I FELT: "Otter" følges i felt av Arild Hepsø fra Maritime Robotics. Foto: Øyvind Tappel

To menn ser på en dataskjerm. Foto.
KALIBRERING: Christian Malmquist (NTNU) og Thomas Rygh (Norbit) går gjennom kalibreringsrapporten etter første toktdag. Foto: Øyvind Tappel

To menn og en drone. Foto.
DRONE: Norges geologiske undersøkelse og Maritime Robotics tester bruk av drone i kartleggingssammenheng. Foto: Margaret Dolan

Les mer om kartleggingsprosjekter på søre Sunnmøre

Kontakt:

Hanne Hodnesdal
MAREANO i Kartverket
Tlf. 51 85 88 23
hanne.hodnesdal@kartverket.no

Terje Thorsnes
MAREANO i Norges geologiske undersøkelse
Tlf. 452 81 775
terje.thorsnes@ngu.no

Sten-Richard Birkely
MAREANO i Havforskningsinstituttet
Tlf. 917 22 577
sten-richard.birkely@imr.no

Beate Hoddevik
Kommunikasjonsrådgiver, 
Havforskningsinstituttet
Tlf. 908 21 630
beateh@imr.no

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådigver, Kartverket
Tlf. 51 85 88 28 /  995 13 848
sissel.kanstad@kartverket.no

Gudmund Løvø
Kommunikasjonsrådgiver, Norges geologiske undersøkelse.
gudmund.lovo@ngu.no