Gå til hovedinnhold

I havn i Longyearbyen

Toktdagbok: Sent mandag kveld (3.6.) ankommer vi Longyearbyen, der fire større skip ligger på reden, og vi må ta i bruk lettbåt for å komme i havn. Senere på natten ankommer det tyske forskningsskipet "Polarstern" som heller ikke legger til kai. Det er tilsynelatende høy aktivitet i havnen, og Longyearbyen er fortsatt i en travel sesong med stor pågang av forskere og turister.


G.O. Sars i Kongsfjorden, med Ahlmannfonna om styrbord bau. Et prektig skip med et minst like prektig mannskap. Takk for all hjelp om bord! Foto: Lilja R. Bjarnadóttir.

Etter tre-fire turer med G.O. Sars sin "pickup-båt" er vi alle 19 på land, mens skipets besetning på 15 like etter starter sin to døgn lange seilas til Tromsø. Onsdag er Mareanos utstyr på plass i Tromsø. Vårt tokt er imidlertid ikke helt slutt før prøver av bunnsedimenter er videresendt fra Tromsø, lettbåten "Kobben II" er kjørt tilbake til sin marinahavn i Skattøre båthavn, og konteinere med kjemikalier og prøver er heist på lastebiler og fraktet til sitt lokale bestemmelsessted. Prøver skal leveres til Universitetet og Norsk institutt for luftforskning i Tromsø, mens andre prøver sendes til Universitetet i Bergen/Bergen museum. Utstyr og prøver skal selvsagt i retur til Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Trondheim og til Havforskningsinstituttet i Tromsø og Bergen. Så selv om vi forlater "G.O. Sars" natt til tirsdag og drar hjem, så er ikke Mareano-toktet avviklet før uka er omme. Et stort apparat er i sving også under avviklingen av toktet.

Vi takker alle, ikke minst mannskapet om bord i G.O. Sars som alltid viser en enestående hjelpsomhet og service under prøvetaking og seilas.


Kartet viser kurslinjene under prøvetaking og filming av havbunnen i Kongsfjorden og Rijpfjorden. Kart: Karen Gjertsen.

Totalt 90 videofilmer fra like mange lokaliteter på dypt vann i Kongsfjorden og Rijpfjorden er med i bagasjen til fastlandet. På flere av disse lokalitetene har vi også samlet inn bunnprøver av sedimenter og dyr. I tillegg har vi samlet inn video fra 224 lokaliteter på grunt vann ved hjelp av arbeidsbåten "Kobben II". Fra et utvalg av disse lokalitetene er det også samlet inn bunnprøver. Filmene og prøvene representerer viktig bakgrunnsinformasjon både for å kunne dokumentere hvordan klimautviklingen endrer seg i fremtiden og for å kartlegge dagens naturtyper.

Vi har registrert et forholdsvis rikt dyreliv i fjordene og rike planktonforekomster rundt videoriggen selv om uorganiske slampartikler tilføres fjordene i store mengder fra isbreene. Også uventet store tareforekomster i fjordarmer med mye breslam ble registrert. Ellers ble det registrert frodig tareskog med flere arter som sukkertare, butare, bladtare og finger-/grønlandstare på bølgeeksponerte lokaliteter, og det er registrert lokaliteter nedbeitet av kråkeboller. I løpet av neste år lages detaljerte kart over naturtyper og bunnforekomster i fjordene, noe som vil bidra til at myndigheter og fagfolk får best mulig kunnskap om hva som finnes, og i hvor store mengder, i de undersøkte fjordene.