Gå til hovedinnhold
Fotomontasje av fartøy som djupnekartlegg havbotnen. Strålane frå multistråle-ekkloddet dannar ein vifteform frå båten ned til botnen. Ein terrengmodell er redigert inn på havbotnen.

Dybdekartlegging ute på anbud

MAREANO fortsetter med dybdekartlegging ved Svalbard, i Barentshavet og Norskehavet. En ny åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging ble publisert 16. desember 2017.

Kontrakten har en verdi på 28,1 millioner kroner, med mulighet for opsjoner. Anbudsfristen er satt til 9. februar 2018.

Se kunngjøring publisert på Doffin

Se kunngjøring publisert på TED

Områder på Svalbard, i Barentshavet og i Norskehavet

Oppdraget som er lagt ut på anbud er vist i figuren under. Hvor mye som faktisk vil bli dekket avhenger av anbudsprosessen, og områdene ved Svalbard er prioritert. Noen områder skal også kartlegges med statlige fartøy.

Leverandøren som blir tildelt kontrakten skal utføre dybdekartleggingen og «rense» data, før ferdig kvalitetskontrollerte dybdedata leveres til Kartverkets sjødivisjon.

Les mer om dybdekartlegging.


ANBUDSKONKURRANSE: Områder i Norskehavet og Barentshavet der det er invitert til åpen anbudskonkurranse for dybdekartlegging i 2018 er vist med oransje farge.

Kontakt

Hanne Hodnesdal
MAREANO i Kartverket
hanne.hodnesdal@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 23

Sissel Kanstad
kommunikasjonsrådgiver, Kartverket
sissel.kanstad@kartverket.no
Tlf.: 51 85 88 28
Mob.: 995 13 848