Gå til hovedinnhold

Nyheter 2023

Bilde av et oljeflak på havoverflaten.

På jakt etter naturlige hydrokarboner

Nede i havbunnen kan det ligge naturlige hydrokarboner fra kull og olje. Vi har sett nærmere på hva som er kilden til hydrokarbonene i havbunnen i ett bestemt område sør for Svalbard.

En grabb som blir brukt til å hente opp prøver av havbunnen blir tatt om bord på en båt. I bakgrunnen er det en oljeplattform.

Utslipp fra oljenæringen kan spores i havbunnen

Forskerne har funnet spor av utslipp fra oljenæringen i Nordsjøen helt nord til Barentshavet.