Gå til hovedinnhold
Blogg Primnoa Lophelia sei Sklinnab

Korallarten Primnoa Lophelia sammen med sei på havbunnen utenfor Midt-Norge. Foto: Mareano

Ny oversikt over «ukjente» miljødata fra havbunnen

Nå foreligger en oversikt over miljødata fra norske havområder som ennå ikke er gjort tilgjengelig. – Meget nyttig, sier forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Rapporten med en liste over habitatdata fra akustiske og visuelle undersøkelser på havbunnen, er utarbeidet av rådgivingsselskapet DNV på oppdrag fra NGU og kartleggingsprogrammet Mareano.

«Ukjente» miljødata

Petroleumsindustrien samler inn mye miljødata, men ikke alle data er omfattet av etablerte systemer for tilgjengeliggjøring.

- I den nye rapporten får vi se hva som faktisk foreligger av data. Det er samtidig gjort en vurdering av verdi og relevans, og en god kost-/nyttevurdering knyttet til det å gjøre data tilgjengelig, påpeker Terje Thorsnes. 

Kart over korallrev

- Miljødata, som antas å ha stor nytte for samfunnet, er blant annet kart som viser forekomster av korallrev på midtnorsk sokkel. Her får vi også oversikt over videoer med sekvenser av særlig interessante observasjoner.

DNV er et selskap innenfor kvalitetssikring og risikohåndtering, og er blant annet rådgivere for maritim industri. I sin rapport foreslår selskapet at Mareano i første omgang samler inn data fra fortolkede korallområder i Norskehavet, og utvalgte videoer fra olje- og gassindustriens undersøkelser i Barentshavet.

Pålagt å dele data

Petroleumsindustrien har allerede et pålegg om å dele data. Bestemmelsen kom i forbindelse med tildeling av nye utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i 2019. Delingen skal skje der data ikke er konfidensielle eller har konkurransemessig betydning.

- Men ikke alle data er omfattet av systemene, som for eksempel er knyttet til Miljødirektoratets databaser. Derfor er denne rapporten meget nyttig, fordi innhenting av eksisterende, men hittil upubliserte data kan komme til nytte i norsk havforvaltning, sier NGU-forsker Terje Thorsnes.

Kontakt

Bilde av Terje Thorsnes

Terje Thorsnes

Norges geologiske undersøkelse
452 81 775