Gå til hovedinnhold

Djupnekartlegg i Nordsjøen i 2023

I år skal Mareano-programmet djupnekartleggje i Norskerenna i Nordsjøen. Fugro Germany Marine GmbH vann anbodskonkurransen. Dei legg ut på kartleggingstokt i sommar. I tillegg skal FFI djupnekartleggje for Mareano i Barentshavet.

Mareano sett søkelys på Nordsjøen i 2023, med sikte på å svare opp kunnskapsbehovet knytt til dei nye marine næringane – som havvind og havbruk til havs – og føreslåtte særleg verdifulle og sårbare område (SVO) i Nordsjøen.

Eit område i Norskerenna på til saman 2887 km2 skal djupnekartleggas av Fugro Germany Marine GmbH i perioden juni–juli i år. Ein open anbodskonkurranse blei publisert i desember 2022. Kartverket hadde sett klima- og miljøkrav til konkurransen. Kontrakten har ein verdi på 17,5 millionar kroner.

I tillegg skal Kartverket sitt fartøy MS «Hydrograf» djupnekartleggje ei område på 2693 km2 innafor terretorialgrensa i Norskerenna.

Kartutsnitt med delar av Noreg drapert av ein grå terrengmodell. Boksar i forskjellige fargar markerer område i Norskehavet kor Mareano-programmet planlegg eller har djupnekartlagt.
NORDSJØEN: Dei gule boksane merkar område i Nordsjøen som Mareano-programmet skal djupnekartleggje med multistråleekkolodd (MBES) i 2023. Kjelde: Kartverket/Mareano​​​​

Barentshavet

På Spitsbergenbanken og Hopendjupet skal Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) djupnekartleggje område på til saman 3169 km2, i regi av Mareano. FFI sitt forskingsfartøy MS «H.U. Sverdrup II» legg ut på tokt i Barentshavet i august–september 2023.

Kartutsnitt mer merka område på Spitsbergenbanken og Hopendjupet kor FFI skal djupnekartlegge for Mareano i 2023.
BARENTSHAVET: Dei gule boksane merkar transekt og område på Spitsbergenbanken og Hopendjupet kor FFI skal djupnekartlegge i regi av Mareano-programmet. Kjelde: Kartverket/Mareano

Kontakt

Bilde av Nicolien Haasbroek

Nicolien Haasbroek

Kartverket
Dybdekartlegging, anskaffelser
Prosjektingeniør
51 85 87 13 / 418 56 917
Bilde av Sissel Kanstad

Sissel Kanstad

Kartverket
Kommunikasjonsrådigver
51 85 88 28 / 995 13 848

Les meir

Fotomontasje av fartøy som djupnekartlegg havbotnen. Strålane frå multistråle-ekkloddet dannar ein vifteform frå båten ned til botnen. Ein terrengmodell er redigert inn på havbotnen.

Djupnekartlegging for 2023 ute på anbod

I 2023 vil Mareano-programmet djupnekartleggje i Norskerenna i Nordsjøen.  Ein open anbodskonkurranse for djupnekartlegging i området er publisert.

Bubblegum coral

Opptak av webinar: Derfor kartlegg vi havbotnen

Sjå opptak av webinar frå november og få eit innblikk i korleis Mareano kartlegg havbotn, kva vi gjer i Nordsjøen og sårbar natur i djuphavet. 

Kart som viser dybdeforholdene i Norskerenna og deler av Nordsjøen.

Norskerenna samler slam fra hele Nordsjøen

Toktdagbok: Norskerenna er et opptil 600 meter dypt sokkeltrau som er gravd ut av isbreer. Det dypeste området er i Skagerrak, der trauet i dag virker som et naturlig avsetningsområde for sedimenter fra hele Nordsjøen.

Bilde ar arbeid på dekk: to personer holder på å skylle vekk sand fra en bunnprøve slik at dyrene i den kan undersøkes nærmere.

I Nordsjøen for første gang

Toktdagbok: For første gang samler vi inn data for Mareano i Nordsjøen og Skagerrak-områdene. Akkurat nå er vi på Utsira Nord, dette området skal kartlegges som følge av økende interesse for havvind.

Fotomontasje av fartøy som djupnekartlegg havbotnen. Strålane frå multistråle-ekkloddet dannar ein vifteform frå båten ned til botnen. Ein terrengmodell er redigert inn på havbotnen.

Dybdekartlegging

I regi av Mareano har Kartverkets sjødivisjon ansvar for å skaffe dybdedata i de områdene som skal kartlegges av Mareano-programmet.