Bunnkartlegging ute på anbud

For første gang har MAREANO åpnet en anbudskonkurranse for leiefartøy til kartlegging av geologiske, biologiske og kjemiske forhold på havbunnen. Utlysningen er publisert på Doffin.

- Vi søker etter leiefartøy til gjennomføring av MAREANO-tokt i havområdet Barentshavet-Norskehavet.  Toktet varer i ca. 3 uker, fortrinnsvis i perioden juni-september, forteller Frithjof Moy som er leder av Mareanos utøvende gruppe.

Områder nord av Svalbard

Kartleggingsoppdraget omfatter i første rekke områder nord av Svalbard, vist med gule bokser i figuren, med unntak av Bjørnøya-transektet og Kvitøyrenna som skal kartlegges av Havforskningsinstituttet sitt fartøy G.O. Sars.

Om anbudet

Kontrakten har en verdi på 5 millioner kroner og kan gjelde for 2019 og 2020. Konkurranseformen er begrenset anbudskonkurranse i henhold til Anskaffelsesforskriften § 13-1 (1). Dette innebærer en to-trinns prosess, hvor leverandører må kvalifisere seg for å delta. Frist for kvalifisering er 6/3-2019.

Kontakt

Frithjof Moy.jpeg

Frithjof Moy

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Forsker
478 00 024