Gå til hovedinnhold
sedimentprove

Dette redskapet er laget spesielt for å ta sedimentprøver. På bildet er sedimentprøvene, som er inne i de lange rørene, akkurat tatt opp på dekk, og Stepan Boitsov er i gang med å registrere de.

Enda en miljøgift er funnet i havbunnen

Etter at bunnprøver fra Barentshavet og Norskehavet har blitt undersøkt for enda en type miljøgift, er det klart at også stoffgruppen dekloraner finnes på bunnen i disse havområdene. Alle funnene viser lave konsentrasjoner.

– Denne miljøgiften er en type som er menneskeskapt, den finnes altså ikke naturlig i miljøet, sier kjemiker Stepan Boitsov.

En god nyhet er at det ikke ble funnet dekloraner i de nyeste prøvene samlet i 2018 på Svalbard.

– Alle sedimentprøver fra Kongsfjorden og Rijpfjorden hadde dekloran-nivå under målegrensen, i motsetning til en del av prøvene som tidligere er samlet i Norskehavet og Barentshavet.

Resultatene presenteres på Mareano-konfernasen 17. oktober. Konferansen streames fra kl. 9.00, resultatene om miljøgifter presenteres kl 12. 25.

Her kan du følge streamen.

Se hele programmet.

Har manglet kunnskap

– Det har vært lite data om hvor denne miljøgiften finnes fra de fleste norske kyst- og havområdene, men den er funnet i for eksempel Oslofjorden. Nå vet vi at den også er i områdene som er kartlagt gjennom Mareano, sier Boitsov.

Dekloraner tilhører gruppen persistente organiske miljøgifter (engelsk: persistent organic pollutants, POPs).

– Disse stoffene kjennetegnes ved at de brytes svært langsomt ned i miljøet.
Boitsov legger til at den nye miljøgiften nok har vært en stund i områdene som nå er undersøkt, men at det er først nå det er gjort analyser for å dokumentere forekomsten.

– Sedimentprøvene som vi nå har undersøkt er tatt over flere år som en del av Mareano-kartleggingen. Grunnen til at de er analysert først nå er at man først nylig ble klar over at disse stoffene også kan være aktuelle for miljøstudier i åpent hav, sier Boitsov.

Kartet viser hvor miljøgiften dekloraner er funnet i de områdene som er kartlagt gjennom Mareano.

Brukes som flammehemmer

Dekloraner har vært i bruk i noen tiår som flammehemmere. De tilsettes bl.a. i plasten til kabler som brukes i elektrisk utstyr. Stoffene produseres i store volumer i USA og Kina, og en del blir importert til EU. 

– Vi produserer ikke dekloraner i Norge, men som alle stoffene i denne gruppen kan også disse stoffene transporteres langt fra sine opprinnelige kilder med vind og havstrømmer.

Fortsetter å se etter miljøgiften

– Siden vi nå vet at dekloraner finnes i havområdene våre, kommer vi til å fortsette å lete etter disse stoffene i marint miljø gjennom MAREANO. Det er viktig å samle mest mulig informasjon om både hvor de finnes og i hvilke konsentrasjoner slik at myndighetene får godt nok datagrunnlag for eventuelt å etablere reguleringer for bruken av dekloraner.

Den kjemiske strukturen for Dekloran Pluss.

Les mer om Dekloran Plus på nettsidene til Miljødirektoratet.

Kontakt

Lys2 02 2015

Stepan Boitsov

Havforskningsinstituttet
Organiske forbindelser
Kjemiker
922 44 996