Gå til hovedinnhold
e Umbellula

Nytt kart for generelle biotoper i Barentshavet

Mareano har nå publisert et oppdatert kart over generelle biotoper for Barentshavet. Med dette kartet er arealet av kart over predikerte generelle biotoper mer enn doblet. Kartet presenterer blant annet biotoper som er unike for arktiske vannmasser og områder nord for Polarfronten.

Dersom du vil se nærmere på kartet, finner du det i Mareano sin karttjeneste.

Total er 27 ulike biotoper identifisert innen kartleggingsområdet basert på artssammensetning dokumentert med videofilming av havbunnen. Hver biotop representerer en karakteristisk sammensetning av bunnlevende organismer som forekommer i områder med bestemte miljøforhold. Nedenfor ser vi noen eksempler på de ulike biotopene, som viser litt av den store variasjonen mellom ulike vannmasser.

Eksempler på 10 kontrastrike biotoper identifisert statistiske analyser av artsdata fra video-registreringer. Bokstavene tilsvarer forkortelsene brukt på kartet. Her er biotopene nevnt i rekkefølge etter vannmasser: Arktisk Intermediært Vann: A) Bløtbunnskorallskog dominert av grisehalekorall (Radicipes gracilis) på skråningen syd-vest av Svalbard. C) Skorpeformede svamper og sekkedyr, og blomkålkoraller på grusig bunn. E). Svampskog på sandig bunn dominert av griseøresvamp (Phakellia sp.) og traktsvamp (Axinella sp.) Atlanterhavsvann: F) Harde substrater dominert av skorpeformede rødalger på grunt vann. I). Blandede sedimenter dominert ac begerkoraller (Flabellum macandrewi). K). Svampskog med ulike svamper på blandet bunn.  L). Korallrev (Lophelia pertusa) i den sydvestlige del av kartleggingsområdet. Den same biotopen er også representert med svampspikelbunn dominert av Geodidae svamper. O). Mudderbunn på sokkelen i sentrale deler av kartleggingsområdet dominert av anemonen Liponema multicornis. Norskehavs dypvann: W). Sandig substrat i nedre del av kontinentalskråningen dominert av sjøfjæren Umbellula encrinus. Arctisk vann: ZA) Grunn, sandig, grusig bank dominert av sjøpølsen Cucumaria frondosa, hydroiden Thuiaria obsoleta, og bryozoen Eucratea loricata.

Kart over fordelingen av biotoper er gitt i to ulike formater:

  1. Punktkart som viser prøve-punktene (200 m strekninger med video-data) klassifisert etter biotop
  2. Heldekkende kart som viser predikert fordeling av biotopene over hele kartleggingsområdet. Dette kartet er basert på punktkartet og heldekkende miljødata som muliggjør prediksjon mellom de observerte punktene.

Størrelsen på området som er kartlagt og det store antallet prøver have gjort det nødvendig å modifisere metoden som er brukt for klassifikasjon og modellering sammenliknet med metodene som ble brukt tidligere i Mareano. Den nye tilnærmingen er mer robust og passer bedre for analyse av store datamengder. Vi ser fram til å bruke denne metoden når biotopkart for hele Mareano-området skal oppdateres og da representere et harmonisert kartprodukt.  
 
Flere detaljer om teknikkene som er brukt for klassifisering, modellering og prediksjon av generelle biotoper i Barentshavet finner du her.

Kontakt

Bilde av Pål Buhl-Mortensen

Pål Buhl-Mortensen

Havforskningsinstituttet
Biologisk kartlegging, leder utøvende gruppe
Biolog
484 03 792
Bilde av Margaret Dolan

Margaret Dolan

Norges geologiske undersøkelse
Forsker
73 90 42 67