Gå til hovedinnhold
havterreng 500

Slik kurver havterrenget seg

Ny karttjeneste viser sammenhengende dybdekurver for norskekysten og de store havområdene utenfor. Tidligere manglet man dybdekurver for store deler av havområdene.

Ny karttjeneste viser sammenhengende dybdekurver for norskekysten og de store havområdene utenfor. Tidligere manglet man dybdekurver for store deler av havområdene.

Av Sissel Kanstad, Kartverket

Dybdekurver
Illustrasjon av det nye dybdekurvesettet. Dybdekurver på havbunnen tilsvarer høydekurver på land - og begge følger terrenget. Der kurvene ligger tett er terrenget bratt.

Endelig har vi et helhetlig bilde av hvordan havterrenget kurver seg i norske farvann. Innsynstjenesten (Web Map Service) Dybdekurver havområder viser sammenhengende dybdekurver for norske kyst- og havområder, og egner seg i oversiktsbilder i målestokk-intervallet 1:200 000 til 1:10 000 000 - tilsvarende kystkartserien til overseilingskartserien.

Norgeskart.no og mareano.no viser de nye sammenhengende dybdekurvene. På disse sidene kan alle gå inn og lett skaffe seg kunnskap om dybdeforholdene i norske farvann. Visste du for eksempel at sokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen ligger på kun 50 til 150 meters dyp, før sokkelskråningen like utenfor stuper ned til 3000 meters dyp? 

Illustrasjonen over viser linjene for dybdekurvene i liten målestokk. Når en, via norgeskart.no eller mareano.no, zoomer inn på ønsket område, vil en kunne se tallet som forteller hvor dypt det er langs hver dybdekurve.

Hva kan tjenesten brukes til?

Tjenesten gir raskt en enkel oversikt av dybdeforholdene over store områder. Bildene egner seg godt som illustrasjoner i både stor og liten målestokk.

Ned til tusen meters dyp vises dybdekurver for hver femtiende meter, deretter dybdekurver for hver hundrede meter.

Dybdekurvene kan blant annet brukes til grovplanlegging i forbindelse med aktiviteter i havområdene, i tillegg til forskning på makronivå av f.eks. havstrømmer.

Slik ble dybdekurvene ble laget

Disse nyproduserte dybdekurvene er basert på dybdemålinger fra Kartverkets sjødivisjon og Mareano-programmet, i tillegg til målinger fra bl.a. Gebco og Ibcao. Tidligere manglet man dybdekurver for store deler av havområdene, nå er også disse dekt.

For å produsere dybdekurvene var det behov for en "sammensydd" digital terrengmodell basert på de ulike datakildene. Det indiske firmaet ICC Technologies fikk jobben med å "sy" sammen datasettene til én stor terrengmodell. Denne terrengmodellen ble levert i tre forskjellige oppløsninger: 300, 600 og 1000 meter grid (rutenett). Dermed kunne det lages et sammenhengende og enhetlig dybdekurvesett for de norske kyst- og havområdene - med Grønland som grense i vest og Danmark i sør.

Kart
Der dybdekurvene ligger tett skråner terrenget bratt nedover, slik som utenfor Vesterålen. Terrenget er nokså flatt på norsk sokkel, ca. 50 til 150 meters dyp, men stuper bratt ned mot 3000 meter i sokkelskråningen utenfor.

Installer i andre kartapplikasjoner

Innsynstjenesten (WMS) kan fritt brukes i andre kartapplikasjoner eller GIS-verktøy, uavhengig av om disse bruker Kartverkets datagrunnlag eller andres. For å få tilgang til tjenesten (URL): Les mer her

Bestilling av dybdedata:

Kunder som ønsker å bestille dybdekurvesettet på SOSI- eller Shape-format kan henvende seg til Kartverkets sjødivisjon, e-post: sjodata@kartverket.no.

Kontakt geodataformidlingen hos Kartverket for mer informasjon:

Arnstein Osvik, tlf. 51 85 88 10
Per-Arvid Jakobsen, tlf. 51 85 88 70
Gjertrud Røyland, tlf. 51 85 87 54

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no