Nyheter 2020

Hågjel fra Mareano.jpg

Se haiene vi møter langs norskekysten

Når Gjertrud Jensen studerer timevis med undervannsvideo, er det noen dyr hun aldri blir lei av å se: de norske haiene.

Trænadjupet 20 Videpgrabb 260m R2244.png

Vellykket Mareano-tokt er vel i havn

Toktdagbok: Etter 17 døgn til havs er det siste av Mareanos tokt vel i havn. Alle har gått som planlagt uten værhindringer på sokkelen utenfor Nordland og Trøndelag.

Primnoa Lophelia sei Sklinnab justert  R2293.jpg

Fisk og korallrev på Sklinnabanken

Toktdagbok: Mareano-toktet arbeider seg vestover fra Sklinnabanken. Bunnen er mer variert enn det vi har sett tidligere i toktet, og med funn av uregistrerte korallrev.

På bunnen av Trænabanken og Hesteskoen

På bunnen av Trænabanken og Hesteskoen

Toktdagbok: Bli med til den velkjente fiskebanken Trænabanken – og den pussige formasjonen Hesteskoen, dannet under siste istid, som har en 350 meter dyp grop.

Transitt fra Tromsø til Trænadjupet

Transitt fra Tromsø til Trænadjupet

Toktdagbok: Transitten fra Tromsø til Trænadjupet i Norskehavet tok cirka 24 timer. Når FF «G.O. Sars» går i transitt, starter geologene det kraftige ekkoloddet Topas for å se hva slags bunn vi passerer. Topas viser sedimentlagene under sjøbunnen.

Første prøve er tatt 2.png

Mareano kartlegger Trænabanken og sokkelen utenfor Sklinna

Toktdagbok: Det andre og årets siste Mareano-tokt er i gang. Første stopp er Trænabanken og Trænadjuet. Deretter går turen til områdene utenfor Sklinna i Nordland fylke, og videre mot vest.

Frida Reinsfelt Klubb.png

Gjenkjenning av blomkålskorallarter - et tålmodighetskrevende puslespill

De ulike artene innen familien blomkålkoraller er vanskelige å skille på grunn av at beskrivelsen i bestemmelseslitteraturen er sparsom. Nå gjør nye detaljerte studier av koloniene deres artsbestemmelsen lettere.

HI-037337.jpg

Vil beskytte unike og sårbare brunpølser i Barentshavet

Havforskningsinstituttet anbefaler å opprette verneområder sør for Svalbard for å beskytte sårbare brunpølse-samfunn.

Tender2020-NorwegianSea-BarentsSea-crop-mareano-no.jpg

Spitsbergenbanken i Barentshavet kartlegges

Norge har store havområder som er rike på ressurser. Dybdekartlegging i 2020 skal videreføre arbeidet på Spitsbergenbanken, som er et grunt havområdet og et viktig beiteområde for sjøfugl og fisk.

C:\Users\a22905\Pictures\Bildegalleri_Mareano\Koraller\Korall\Nye\Lophelia_rev_med_sj_tr_r.jpg

Modellar viser forskarane kvar korallane er

Modelleringa av kvar det veks kaldtvasskorallar er no blitt så nøyaktig at den kan brukast til å lage kart over kvar det er forventa å finne dei mest vanlege korallartane i norske havområde.

Svalbard foto E_A_Lorentzen.jpg

Bunnkartlegging på anbud

Deler av geologi-, biologi- og kjemikartleggingen som skal gjøres i Mareano neste år er lyst ut på anbud. Kontrakten har en verdi på 16 millioner kroner. Rederi som oppfyller kravene til fartøy, inviteres til å sende inn anbud innen 12. juni 2020.

morgenstund Alexander Eeg HI.jpg

Vellykket tokt fullført

Toktdagbok: I dag klapper G.O. Sars til kai ved Nykirken i Bergen. Paller med utstyr skal losses, to konteinere med prøver skal i land og distribueres ut på laboratoriene våre for videre analyser. Videoriggen Chimaera, som er oppkalt etter det latinske navnet til havmus, skal på service slik at den er klar til nye dykk på neste tokt som går til Norskehavet i sommer.

Fig. 1 coral_bathy.jpg

Sularevet skuffer ikke

Toktdagbok: Etter nesten to uker på havet med store værutfordringer, er vi klare for å sette ut videoriggen «Chimera» på det første transektet på Sulabanken.

Furet, værbitt under vannet

Furet, værbitt under vannet

Toktdagbok: Etter en rekke stormer, som gjorde arbeidet krevende i starten av toktet, har FF «G.O. Sars» og mannskapet fra HI og NGU igjen fått fart på kartleggingen ved Frøyabanken utenfor Trøndelagskysten. Se, så flott vær det ble!

Phakellia_ventilabrum_R2135VL2191_b.00_12_01_13.Still040.jpg

Svampehager på fiskebankene

Toktdagbok: Etter en utfordrende start på toktet med mye dårlig vær er vi nå godt i gang med kartleggingen. Akkurat nå er vi på fiskebankene utenfor Trøndelag. Vi har alt sett mange store og små svamper, og forventer å finne enda flere på de neste stasjonene vi skal undersøke.

Daniel_Forsidebilde-nett.jpg

Nye kart fra havbunnen ved Bjørnøya

Forskerhjørnet: Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.

multicorer.jpg

Mareano fortsetter kjemisk kartlegging av havbunnen

Toktdagbok: I den første dagboken fra toktet forteller forskerne litt om hvilke kjemiprøver de tar fra havbunnen for å undersøke ulike former for forurensing.

go sars.jpg

Startar årets kartlegging utanfor Midt-Noreg

To tokt for å kartlegge geologi, biologi og kjemi og eige tokt for å kartlegge djupneforhold er nokre av aktivitetane som skal gjennomførast gjennom Mareano i løpet av året. Det fyrste toktet er i startgropa, men krev tilpassingar på grunn av korona-viruset.

Tett_bestand_av_blomkaalkorall_R1687VL1743.jpg

Arktisk dyreliv under polarfronten

Sentralt i Barentshavet møter det varme vannet fra sør det kalde vannet fra nord. Dette området kalles polarfronten og bukter seg bortover i vannmassene. I noen områder er det ekstra mye liv på havbunnen.

Nye kart over forurensing og mikroplast

Nye kart over forurensing og mikroplast

En nylig publisert MAREANO-rapport, og karttjenester, viser at det er høye arsennivåer i overflatesedimentene i store deler av Barentshavet. Det er samtidig funnet mikroplast i analyserte sedimentprøver fra havområder nær Bjørnøya, Kongsfjorden og Rijpfjorden på Svalbard.