Nyheter 2007

Workshop i taksonomi

Workshop i taksonomi

I samarbeid med Marbank, Norges fiskerihøgskole og Tromsø museum arrangerer Havforskningsinstituttet denne uken en workshop i marin evertebratsystematikk.
Gasslekkasjer fra havbunnen utenfor Vesterålen

Gasslekkasjer fra havbunnen utenfor Vesterålen

MAREANOs høsttokt på kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og Troms har avslørt gasslekkasjer fra havbunnen. Materiale på havbunnen tyder på at metangass og oppløste kjemiske forbindelser strømmer ut av havbunnen. Nå vil geologene forsøke å finne svar på hva slags gass det er snakk om.
Varsler forlengelse av MAREANO

Varsler forlengelse av MAREANO

Fiskeri- og kystdepartementet har varslet utvidelse av MAREANO-programmet utover planlagt slutt i 2010. Lavere bevilgninger enn forventet og utvidelse av kartleggingsområdet er hovedbegrunnelsen.
Blant koraller, sanddyner og gassoppkommer

Blant koraller, sanddyner og gassoppkommer

Andre del av MAREANOs høsttokt startet i Nordland VII-området lørdag 13. oktober, og havbunnen er blitt godt dokumentert i hele renna på tvers av kontinentalsokkelen nordøst for Eggagrunnen. Skillene mellom naturtyper her er skarpe og dramatiske. Vi finner sanddyner, korallrev, grus, felt med rullestein, og har dessuten gjort flotte observasjoner av gassoppkommer.
Ny rapport: Kartleggingen i 2006

Ny rapport: Kartleggingen i 2006

I en ny rapport presenteres nå resultater fra MAREANOs kartlegging i 2006. Det detaljerte kartgrunnlaget fra flerstråle-ekkolodd ble samlet inn av Statens kartverk Sjø i 2005.
Mye spennende geologi og biologi på høstens tokt

Mye spennende geologi og biologi på høstens tokt

Første del av MAREANOs høsttokt er nå avsluttett, og vi går mot Tromsø. Her blir det mannskapsbytte før andre del begynner 12. oktober. Hittil har vi kartlagt Malangsdypet, Malangsgrunnen, Sveinsgrunnen og nordlig del av Bleiksdypet. Toktet har vært preget av mange nye og spennende geologiske og biologiske observasjoner.
Flott dyreliv rundt Malangsdypet

Flott dyreliv rundt Malangsdypet

MAREANOs høsttokt er godt i gang. Vi har kartlagt Malangsdypet og deler av Malangsgrunnen siden midnatt 1. oktober. På de grunne delene av Malangsgrunnen er miljøet preget av sandbølger, mens det langs den nordlige kanten ligger steinfelt med stor artsrikdom. Det er en utrolig fargeprakt som møter oss blant disse svampkledde steinene. Ueren liker seg også svært godt her.
Bevilgning på 2007-nivå for MAREANO

Bevilgning på 2007-nivå for MAREANO

Bevilgningen til MAREANO videreføres med 9 millioner som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Det gir en ramme på 32,6 millioner for 2008.
Troms II og Nordland VII skal fravristes sine hemmeligheter

Troms II og Nordland VII skal fravristes sine hemmeligheter

MAREANO fortsetter kartleggingen av havbunnen. På kvelden 1. oktober la G.O. Sars ut fra Tromsø på sitt tredje MAREANO-tokt. Biologer og geologer skal igjen studere liv og bunnforhold på dypet, denne gangen utenfor Troms og Nordland. En undervannsravine, store sanddyner og korallrev er noe av det som skal kartlegges de kommende ukene. Statens kartverk Sjø har allerede kartlagt dybdeforholdene i området (Troms II og Nordland VII) med flerstråleekkolodd, og et stort spekter av terrengformer er blitt avdekket.
Nytt korallrev kartlagt

Nytt korallrev kartlagt

MAREANOs vårtokt nærmer seg slutten. Noe av det mer spennende vi har opplevd denne gangen var oppdagelsen av et friskt og flott korallrev på ryggen mellom Malangsgrunnen og Fugløybanken, det såkalte Malangsrevet.
Vanskelig start for MAREANO-tokt

Vanskelig start for MAREANO-tokt

En hel uke med kraftig vind på kysten i Troms har ført til at MAREANO-toktet som startet 30. mars, kun i liten grad har kunne gjennomføre den planlagte kartleggingen på Tromsøflaket. Dette er spesielt leit siden vi har kort tokttid i forhold til den store oppgaven. I tillegg til dårlig vær har vi hatt en rekke tekniske problemer med videoriggen CAMPOD. Tre ganger har vi måtte returnere til Tromsø for å hente reservedeler. Dette har likevel ikke hindret flott dokumentasjon av bunnforhold mange steder.
Nye havbunnskart på nett

Nye havbunnskart på nett

I regi av MAREANO er det gjennomført flere kartleggingstokt på Tromsøflaket. Nå foreligger de første digitale havbunnskartene på nett.
Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

Statens kartverk er i gang med å etablere et nytt forvaltnings- og formidlingssystem for dybdedata. Målet er å gjøre dybdeinformasjon lettere tilgjengelig for flere brukere og å legge til rette for bredere anvendelse av dataene.