Gå til hovedinnhold
page thumb 7898

Bevilgning på 2007-nivå for MAREANO

Bevilgningen til MAREANO videreføres med 9 millioner som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Det gir en ramme på 32,6 millioner for 2008.

Bevilgningen til MAREANO videreføres med 9 millioner som ble tilført i revidert nasjonalbudsjett for 2007. Det gir en ramme på 32,6 millioner for 2008.

Dette betyr at aktiviteten i programmet blir som i 2007, noe som innebærer at programmet fortsatt blir forsinket i forhold til planene om å ha kartlagt Lofoten og sørlige deler av Barentshavet til 2010.

 

 

 

Kontaktperson

Styringsgr.leder MAREANO
Adm. dir. Havforskningsinst.
Tore Nepstad
993 28 602