Gå til hovedinnhold
foto av mann som ser i mikroskop

Workshop i taksonomi

I samarbeid med Marbank, Norges fiskerihøgskole og Tromsø museum arrangerer Havforskningsinstituttet denne uken en workshop i marin evertebratsystematikk.

Workshop

Materialet som studeres, er samlet inn under Havforskningsinstituttets tre MAREANO-tokt, men det er også satt av tid til faglige presentasjoner hver dag.

De 26 deltagerne kommer fra Russland og Norge og dekker et bredt felt av dyregrupper. Workshopen er finansiert av Utenriksdepartementet og er et viktig bidrag til å styrke faglig samarbeid og kommunikasjon mellom russiske og norske forskningsmiljøer som fokuserer på dyrelivet på havbunnen.

I ettermiddag holdes en serie åpne foredrag:

15:00 – Pål Buhl-Mortensen: Anthozoan habitats and their associated
biodiversity in Norway

15:30 - Ninel Panteleeva: Seasonal dynamics of intertidal fauna of the
Hydroidea from East Murman

16:00 – Sofia Stepanjants: Bipolar genus Gymnogonos (Cnidaria:
Hydrozoa: Capitata: Anthoathecata): species composition and biogeographic peculiarity

 

Noen glimt fra arbeidet

 

foto av personer fremfor pc skjerm
Sofia Stepanjants, Marina Malyutina, Elsebeth Thomsen, Wim Vader og Anne Helene Tandberg.

 

foto av mann som ser i mikroskop
Alexander Martynov.

 

Russere
Alexei Smirnov og Anna Dilman.

 

Kontaktperson

Pål Buhl-Mortensen
974 64 151