Gå til hovedinnhold
fargestein

Flott dyreliv rundt Malangsdypet

MAREANOs høsttokt er godt i gang. Vi har kartlagt Malangsdypet og deler av Malangsgrunnen siden midnatt 1. oktober. På de grunne delene av Malangsgrunnen er miljøet preget av sandbølger, mens det langs den nordlige kanten ligger steinfelt med stor artsrikdom. Det er en utrolig fargeprakt som møter oss blant disse svampkledde steinene. Ueren liker seg også svært godt her.

I Malangsdypet er bunnen preget av bløt mudder med sjøpenner, sjøpølser og reker. Her hadde vi følge av havmus mens vi filmet bunnen.

Steiner

Stein
Disse bildene ville de fleste tro er fra sørlige strøk, men på dypt vann i havet er steiner ofte oaser av artsrikdom omgitt av relativt artsfattig sand og mudderbunn. Bildene er fra en steinur på kanten av Malangsgrunnen på 110 m dyp.

Etter planen

Vi har stort sett hatt flott vær og utstyret har fungert bra. I kveld går turen videre ned til Sveinsgrunnen i området sør for Malangsdypet.

Etter planen skal vi ha kartlagt ned til Nordland VII-området før neste del av toktet begynner 12/10. De 13 toktdeltakerne har det fint om bord og det er en fornøyelse å få hjelp av det dyktige mannskapet.

 

Sandbunn
På toppen av Malangsgrunnen er bunnen relativt fattig på dyr og preges av sandbølger. Bildet er fra 70 m oppe på grunnen.

Nakensnegl
En nakensnegl som kryper på en av steinene på Malangsgrunnen.

Uer
Ueren liker seg også blant steiner i skråningen opp til Malangsrevet.

Havmus
I fritt svev over mudderbunnen i Malangsdypet finner man ofte havmusen.

Mudderbunn
I Malangsdypet er det mudderbunn, og her trives sjøpenner, sjøpølser og reker.

Kontaktpersoner

Toktleder
Lene Buhl-Mortensen
55 90 64 40

Kommunikasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215