Gå til hovedinnhold
status2006 500

Ny rapport: Kartleggingen i 2006

I en ny rapport presenteres nå resultater fra MAREANOs kartlegging i 2006. Det detaljerte kartgrunnlaget fra flerstråle-ekkolodd ble samlet inn av Statens kartverk Sjø i 2005.

I en ny rapport presenteres nå resultater fra MAREANOs kartlegging i 2006. Det detaljerte kartgrunnlaget fra flerstråle-ekkolodd ble samlet inn av Statens kartverk Sjø i 2005.

Rapoort kartlegging 2006

Dybdekartene gjorde det mulig å optimalisere prøvetakingsinnsatsen slik at det ikke ble skjevfordeling av hvilke terrengformer som ble undersøkt.

Statistiske analyser som er utført så langt, indikerer at det er en god kobling mellom fordeling av dyresamfunn og miljøfaktorer som vanndyp, bunntype, og akustisk refleksjon. Dette vil være til stor hjelp for å beskrive naturtyper, og for å utvikle verktøy for prediksjon av naturtyper. En slik prediksjon vil aldri kunne erstatte kartleggingen, men vil kunne optimalisere og effektivisere den.

Les rapporten

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no