Gå til hovedinnhold
krabbe2

Mye spennende geologi og biologi på høstens tokt

Første del av MAREANOs høsttokt er nå avsluttett, og vi går mot Tromsø. Her blir det mannskapsbytte før andre del begynner 12. oktober. Hittil har vi kartlagt Malangsdypet, Malangsgrunnen, Sveinsgrunnen og nordlig del av Bleiksdypet. Toktet har vært preget av mange nye og spennende geologiske og biologiske observasjoner.

 

Krabbe
Det er ikke bare uer og svamper som trives på og blant steiner. Kreps og krabber bor i hulrommene mellom steinene. På Sveinsgrunnen fant vi denne fargesprakende gladiatoren, pyntekrabben Lithodes.


Malangsgrunnen og Sveinsgrunnen preges av rike områder med steinblokker som er dekket av alger, svamper og fastsittende dyr og fattige områder med store sand- og grusbølger.

Sjøfjær, sjøpølser og reker dominerer på 200-500 m dype mudderbunner mellom bankene og i fjordbasseng. I Bleiksdypet, som sammen med Andfjorden er foreslått som marint verneområde, fant vi et fantastisk ’canyon’-landskap med bratte sider dekket av hard moreneleire.

Vi har i liten grad sett spor etter fiskerier, og hovedinntrykket er at området er relativt upåvirket av menneskelig aktivitet.

Gode arbeidsforhold

Vi har vært svært heldige med været på denne delen av toktet og har kun mistet 1 1/2 døgn som ble brukt til kartlegging i Kaldfjorden og Andfjorden. Totalt har vi foretatt 45 videotransekter som samlet dekker 60 000 m2 havbunn og gjort innsamlinger på 11 stasjoner (se kart).

Nå ser vi fram til videre kartlegging av Nordland VII hvor vi helt sikkert vil få ny spennende informasjon om miljø og biologisk mangfold på norske sokkel.

Stein
Steinene rundt og oppe på bankene er så fargerike at man vil assosiere til tropiske strøk heller enn til 80 m dyp på norsk sokkel.

 

Svamper
Plassmangelen er stor og det foregår en regelrett kamp på steinene, her ser vi den klare grensen mellom to svamper.

 

Sjøfjær og kreps
Sjøfjær og anemoner er et yndet tilholdssted for reker og trollhummer. Bildet viser to Munida-kreps under sjøfjæren Kophobelemnon fra bløt bunn i Malangsdypet.

Bratt skråning
Bratt skråning

Bratt skråning
I Bleiksdypet går reisen med videoriggen CAMPOD hurtig nedover langs bratte skråninger av hard moreneleire.

 

Havedderkopp
Langs de bratte veggene nede i Bleiksdypet kan man finne havedderkopper (pycnogonider) på hyller og utspring.


 

Sjøfjær
I Andfjord fant vi den store sjøfjæren Balticina.

 
 

Stasjoner Troms II
Stasjoner som er kartlagt i Troms II.


 

Stasjoner, Bleiksdypet
Stasjoner som er kartlagt i Bleiksdypet og Andfjorden.

 

Kontaktpersoner

Toktleder
Lene Buhl-Mortensen
55 23 69 36

Kommunikasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215