Gå til hovedinnhold
page thumb 7102

Dybdeinformasjon skal bli lettere tilgjengelig

Statens kartverk er i gang med å etablere et nytt forvaltnings- og formidlingssystem for dybdedata. Målet er å gjøre dybdeinformasjon lettere tilgjengelig for flere brukere og å legge til rette for bredere anvendelse av dataene.

Statens kartverk er i gang med å etablere et nytt forvaltnings- og formidlingssystem for dybdedata. Målet er å gjøre dybdeinformasjon lettere tilgjengelig for flere brukere og å legge til rette for bredere anvendelse av dataene.

Dybdedata
Ill: Sjøkartverket

Arbeidet inngår i MAREANO-programmet. Sjøkartverket, som er nasjonal forvalter av dybdedata, har ansvaret for datafangst, etablering, forvaltning og formidling av dybdedataene.

For å samle inn informasjon om brukerne og deres krav, behov og forventninger, er det nå sendt ut en spørreundersøkelse. Undersøkelsen er sendt til noen organisasjoner som bruker dybdedata, og svarene herfra skal bidra til å legge til rette for best mulige produkter og tjenester.

Håpet er at tilbakemeldingene gir et godt bilde av hva de respektive virksomhetene ønsker seg og forventer av Sjøkartverket nå og i årene som kommer.

Les mer

Gå til brukerundersøkelse

 

Kontaktperson

Sjøkartverket
Tore Haye
51 85 88 73