Gå til hovedinnhold
flestraalekart

Troms II og Nordland VII skal fravristes sine hemmeligheter

MAREANO fortsetter kartleggingen av havbunnen. På kvelden 1. oktober la G.O. Sars ut fra Tromsø på sitt tredje MAREANO-tokt. Biologer og geologer skal igjen studere liv og bunnforhold på dypet, denne gangen utenfor Troms og Nordland. En undervannsravine, store sanddyner og korallrev er noe av det som skal kartlegges de kommende ukene. Statens kartverk Sjø har allerede kartlagt dybdeforholdene i området (Troms II og Nordland VII) med flerstråleekkolodd, og et stort spekter av terrengformer er blitt avdekket.

 

Flerstrålekart
Flerstråle-kart fra et spennende område utenfor Vesterålen med mange korallrev og store sanddyner. (Ill. Havforskningsinstituttet, basert på data fra Statens kartverk Sjø) 


Statens kartverk Sjø har allerede kartlagt dybdeforholdene i området (Troms II og Nordland VII) med flerstråleekkolodd, og et stort spekter av terrengformer er blitt avdekket.

Dypere enn tidligere

MAREANO beveger seg med dette toktet dypere enn noen gang. Bleiksdjupet utenfor Andfjorden, som er en såkalt ”canyon” eller undervannsravine, strekker seg over et stort dybdeintervall, fra ca 250 m på sokkelen og ned til 2000 m ved munningen nede i kontinentalskråningen. Her finner vi bratte kanter, rasområder og antageligvis et stort mangfold av marine naturtyper. Prøvetaking og videoobservasjoner vil bli foretatt ned til ca. 1500 m.

Lenger sør, i Nordland VII området er det knyttet stor forventning til et spennende område med store sanddyner og ansamlinger av korallrev.

En rekke metoder

Som på de tidligere MAREANO-tokt undersøkes havbunnen med en rekke forskjellige redskap. ”Infauna” (dyr som lever nedgravd i bunnen), hentes opp med grabb, ”epifauna” (dyr som lever på bunnen) tas med bomtrål, ”hyperbenthos” (dyr som svømmer rett over bunnen) samles med epibentisk slede, ”megafauna” (store dyr som koraller og svamper) dokumenteres med video, og sedimenter og miljøgifter hentes opp med boxcorer og multicorer.

Prøvetakingsaktivitetene startet opp ved midnatt i Malangsdypet. Alt utstyr fungerer perfekt og dersom været ikke legger begrensninger på aktivitetene er det planlagt å filme mer enn 100 lokaliteter og samle inn prøver fra 31 stasjoner.

Gjester om bord

Ombord vil det i tillegg til 13 forskere fra NGU og Havforskningsinstituttet også være folk fra NRK og en kanadisk kunstner som i flere år har malt dypvannsorganismer.

Toktet avsluttes 23. oktober.

 

Kartleggingsområde
Kartet viser undersøkelseslokaliteter for høstes tokt. Sorte punkter er lokaliteter for videofilming, og røde punkter er steder hvor det i tillegg skal tas prøver av havbunnen.

 

Kontaktpersoner

Toktleder
Lene Buhl-Mortensen
55 90 64 40

Kommunikasjonsrådgiver
Yvonne Robberstad
55 23 84 40
412 61 215