Gå til hovedinnhold
page thumb 7966

Varsler forlengelse av MAREANO

Fiskeri- og kystdepartementet har varslet utvidelse av MAREANO-programmet utover planlagt slutt i 2010. Lavere bevilgninger enn forventet og utvidelse av kartleggingsområdet er hovedbegrunnelsen.

Inger Oline RøsvikInger Oline Røsvik (bildet) i Fiskeri- og kystdepartementet kom med uttalelsene under MAREANO brukerkonferanse som er avholdt i Tromsø. Tidligere har det vært uttalt at MAREANO-programmet skulle drive kartlegging ut til 1000 meters dyp. Nå forteller Røsvik at grensen utvides til de dypere områdene utenfor Nordland og Troms, områdene som i forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten omtales som Nordland VII og Troms II.

Krevende oppgaver

For Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø er dette gode nyheter, utfordrende oppgaver som stiller store krav til utstyr.

- Vi har ikke gått så dypt med det utstyret vi har tilgjengelig på fartøyene våre i dag. For oss blir det en spennende utfordring, sier Havforskningsinstituttets forsker Lene Buhl-Mortensen, leder for MAREANO-programmet.

Årets MAREANO brukerkonferanse, den andre i rekken, samlet om lag 70 interesserte i Forskningsparken i Tromsø 16. oktober. Så vel de deltakende institusjonene som brukerne av MAREANO-data var til stede. Responsen etter to års aktivitet synes å være god.

Nye oppdagelser

- Etter hvert som vi dekker nye områder og går stadig dypere gjør vi nye oppdagelser, både i forhold til biologi, geologi og dybdeforhold. Ny kunnskap som kommer brukerne til gode gjennom portalen www.mareano.no, sier forsker og MAREANO-entusiast Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse.

Kontaktpersoner

Leder utøvende gruppe
Børge Holte
77 60 97 53

Kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630
 

Abonner på nyheter

Send en e-post til
mareano@imr.no