Gå til hovedinnhold
page thumb 7113

Nye havbunnskart på nett

I regi av MAREANO er det gjennomført flere kartleggingstokt på Tromsøflaket. Nå foreligger de første digitale havbunnskartene på nett.

MAREANO-området
Området kartlagt til nå dekker 2000 km2 av den østlige delen av Tromsøflaket - litt mindre enn to prosent av hele MAREANO-området.

Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø har til sammen vært flere måneder på tokt i Barentshavet siden høsten 2005. Det er innhentet store mengder data og nå foreligger de første digitale kartene basert på MAREANO-toktene.

Kartene har forskjellige tema. De geologiske sidene ved Tromsøflaket er belyst i de ferske kartene. Over tid vil det komme nye digitale kart med flere spennende tema. På mareano.no kan du nå få et geografisk innsyn i følgende tema:

  • terrengformer på havbunnen
  • hard og bløt bunn
  • bunnsedimenter - kornstørrelse
  • bunnsedimenter - dannelsesmåte
  • sedimentasjonsmiljø

Terrengformer på havbunnen

Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap med fjell og daler. Takket være moderne teknologi er det mulig å kartlegge disse med stor nøyaktighet og vise terrengformer med bare noen få meters utstrekning.

Terrengformer

 

Hard og bløt bunn

Akkurat som landet over havnivå, er sjøbunnen av forskjellig karakter. Her finnes alle varianter, fra renskuret fjell og stein, til bløt leire.

Hard og bløt bunn

 

Bunnsedimenter (kornstørrelse)

Hva er egentlig det materialet som dekker havbunnen, og som gjør at noen områder gir et godt feste for koraller eller tareskog, mens andre vrimler av mark eller sjøstjerner.

Bunnsedimenter

 

Bunnsedimenter (dannelsesmåte)

Sedimentenes sammensetning, hvilke former de danner, og hvordan de ligger i  landskapet forteller oss hvilke prosesser som har vært med og dannet havbunnen slik den framstår i dag. Dette er prosesser som har pågått i tusenvis av år, helt siden slutten av siste istid.

Sedimentdannelse

 

Sedimentasjonsmiljø

Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens tilstand. Kartet over sedimentasjonsmiljø viser hvilke nåværende prosesser som påvirker havbunnen.

Sedimentasjonsmiljø

Les mer

Terrengformer

Hard og bløt bunn

Bunnsedimenter
(kornstørrelse)

Bunnsedimenter
(dannelse)

Sedimentasjonsmiljø

 

Kontaktperson

Terje Thorsnes
73 90 42 75