Gå til hovedinnhold

Konferanser og arrangement

Kommende arrangementer

Det er for tiden ingen arrangementer

Tidligere arrangementer

2024
04. mars

Mareano-seminar: Mikroplast i marine sedimenter

Norges geologiske undersøkelse og Teams

Mareanos kjemigruppe inviterer mandag 4. mars til et fagmøte med utveksling av erfaringer og resultater knyttet til mikroplast i marine sedimenter.

2023
19. oktober

Mareano-konferansen 2023

Oslo: Miljødirektoratet på Helsfyr, Grensesvingen 7

Vil du bli oppdatert på dei siste resultata frå Mareano? Velkommen til Mareano-konferansen 19. oktober. Konferansen er gratis.

2023
16. februar

Workshop om marine bunnhabitater

Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo
(16.02.2023)

Interesserte kartbrukere inviteres til workshop 16. februar. Tema er Mareanos biotopkart. Både brukere av tekniske karttjenester og forvaltere som bruker kart som beslutningsgrunnlag, oppfordres til å melde seg på. Deler av møtet er åpent for digital deltagelse.

2022
24. november

Webinar: Derfor kartlegg vi havbotnen

Digitalt

Du får høyre om kva Mareano-programmet gjer kor, og når og korleis vi arbeider – og om posisjonen til programmet i havsatsinga til mellom anna regjeringa. Vi trekk dei overordna linjene til Mareano i løpet av éin time.

2021
21. oktober

Mareano-konferansen 2021

Digital

Vil du bli oppdatert på de siste resultatene fra Mareano? Meld deg på Mareano-konferansen som arrangeres digitalt i oktober.

Se opptak av konferansen.

2019
17. oktober

2019

Miljødirektoratet på Helsfyr i Oslo

Ny kunnskap fra områdene nord for Svalbard er blant temaene når Mareano-konferansen arrangeres 17. oktober. Alle interesserte er velkomne til å melde seg på.

2017
18. oktober

2017

MAREANO-konferansen 2017

2015
16. oktober

2015

MAREANO-konferansen 2015

2013
01. november

2013

Brukerkonferanse 2013

2011
02. november

2011

Brukerkonferanse 2011

2010
06. mars

2010

Brukerkonferanse 2010

2008
08. oktober

2008

Brukerkonferanse 2008

2007
16. oktober

2007

Brukerkonferanse 2007