Gå til hovedinnhold

2010

Dato 06. mars 2010 09:00 - 15:00

Brukerkonferanse 2010

Hvilke kunnskaper MAREANO-programmet har framskaffet, betraktninger om hvordan brukerne har nytte av disse og hvilke forventninger myndighetene har til MAREANO fremover sto i fokus på årets Brukerkonferanse som ble arrangert i Oslo 6. mai 2010.

Resultatene fra MAREANO skal brukes i arbeidet med å revidere Forvaltningsplan Barentshavet, og samtidig med konferansen skal de foreløpige resultatene rapporteres til myndighetene.  


Program

(programmet oppdateres fortløpende)

 

09.40 - 10.00

Registrering

10.00 - 10.05

Velkommen
Aksel Eikemo, leder av MAREANOs programgruppe

10.05 - 10.20

Åpning
Statssekretær Vidar Ulriksen, Fiskeri- og kystdepartementet

10.20 - 10.25

Presentasjon av MAREANO-boken
Ole Arve Misund, leder for MAREANOs utøvende gruppe

Kunnskap fra MAREANO

10.30 - 11.00

Havbunnstopografi – kunnskap til nytte for samfunnet
Anne Cathrine Frøstrup, direktør Statens kartverk

11.00 - 11.30

Havbunnens naturmangfold innen geologi og landskap
Terje Thorsnes, forsker Norges geologiske undersøkelse (NGU)

11.30 - 12.00

Biologisk mangfold og naturtyper
Lene Buhl-Mortensen, forsker Havforskningsinstituttet

12.00 - 13.00

Lunsj

Brukerperspektiv

13.00 - 13.20

MAREANO i relasjon til Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet (HFB)
Bjørn Fossli Johansen, Norsk Polarinstitutt

13.20 - 13.40

MAREANO og petroleumsindustrien
Finn Roald Aamodt, Statoil

13.40 - 14.00

MAREANO og fiskerindustrien
Avlyst

14.00 - 14.20

MAREANO og framtidige generasjoner
Nina Jensen, WWF

14.20 - 14.30

Oppsummering
Aksel Eikemo, leder av MAREANOs programgruppe

Konferanselokale:

Forum auditorium,
CIENS Fagsenter i Forskningsparken, Oslo