Gå til hovedinnhold

2011

Dato 02. november 2011 08:00 - 16:00

Brukerkonferanse 2011

Ett av MAREANO sine mål er å gjøre kunnskap om norske havområder tilgjengelig for brukerne. På programmets brukerkonferanse formidles blant annet informasjon om hva programmet har oppnådd og hvilke planer som er lagt for den videre kartleggingen.

I år arrangeres konferansen i Tromsø 2. november. Hovedtemaene blir resultater fra Nordland VI, MAREANO som kunnskapsleverandør og MAREANO i et internasjonalt perspektiv. 

Program

(programmet som pdf)

10.00 - 10.30

Registrering

10.30 - 10.40

Velkommen
Aksel Eikemo, leder av MAREANOs programgruppe

10.40 - 11.00

Åpning

Statssekretær Kristine Gramstad, Fiskeri- og kystdepartementet

Resultater fra Nordland VI

11.00 - 12.00

Undersjøisk landskap, geologisk mangfold og miljø 
Terje Thorsnes, Norges geologiske undersøkelse
Hanne Hodnesdal, Statens kartverk

Artsmangfold og naturtyper
Børge Holte, Havforskningsinstituttet

MAREANO i et internasjonalt perspektiv

12.00 - 12.25

Økt kunnskap om havbunnsmiljøet i EUs forvaltning
Iain Shepherd, EU-kommisjonen 

12.25 - 13.25

Lunsj

13.25 - 13.50

Arktisk miljøsamarbeid – fremtidige MAREANO-roller?
Alf Håkon Hoel, Havforskningsinstituttet

MAREANO som kunnskapsleverandør

13.50 - 14.10

MAREANO i reviderte forvaltningsplaner  
Cecilie von Quillfeldt, Norsk polarinstitutt

14.10 – 14.30

Mareano som kunnskapsleverandør til BarentsWatch  
Frode Kjersem, Kystverket

14.30 - 14.55

Kaffe

Avslutning

14.55 - 15.15

Petroleumsutviklingen i Barentshavet
Jan Roth Johnsen, OED

15.15 - 15.30

MAREANO - veien videre
Aksel Eikemo, Fiskeridirektoratet/leder MAREANOs programgruppe

Dato

2. november 2011

Konferanselokale

Linken konferansesenter i Forskningsparken, Sykehusveien 23, Tromsø.

Praktisk informasjon

Fly Gardermoen - Tromsø:

avreise 08.00 - ankomst 09.50 (SAS)
avreise 08.20 - ankomst 10.10 (Norwegian)

Kontaktperson

kommunikasjonsrådgiver
Beate Hoddevik Sunnset
55 23 85 16
908 21 630