Gå til hovedinnhold

2017

Dato 18. oktober 2017 08:00 - 16:00

Konferansen ble arrangert i Oslo onsdag 18. oktober 2017.

Last ned presentasjonene (pdf) fra konferansen ved å klikke på foredragstittel.

8.30 – 9.00:

Registrering

9.00 – 9.05:

Velkommen
Ved Signe Nåmdal, leder programgruppen i MAREANO

9.05 – 9.25:

Kunnskapsgrunnlaget for forvaltningsplanene for havområdene
ved Geir Klaveness, Klima- og miljødepartementet

9.25 – 9.50:

Hovedkonklusjoner ICES og veien videre 
ved Terje Thorsnes, NGU

9.50 – 10.15:

Å prise det ubetalelige: Verdsettingsstudier av marine økosystemtjenester 
ved Margrethe Aanesen, UiT

10.15 – 10.35: Pause

Plast og søppel på havbunnen

10.35 – 10.50

Hva observeres og hvordan dokumenteres det – gjør det noe at det ligger søppel på bunnen? 
ved Lene Buhl Mortensen, Havforskningsinstituttet

10.50 – 11.05

Microplast in marine sediments on the Norwegian continental shelf and slope 
ved Jan Cramer, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

11.05 – 11.20

Konsekvenser av plast i næringskjeden 
ved Amy Lusher, NIVA

MAREANO går nordover – Svalbard

11.20 – 11.40

Hvorfor skal vi kartlegge her? (pdf-kopi deles ikke)
ved Cecilie H. von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt

11.40 – 12.00

Fiskeri, klima og miljø
ved Randi Ingvaldsen, Havforskningsinstituttet

12.00 – 13.00: Lunsj

Bruk av MAREANO-resultater

13.00 – 13.30

Nye resultater 2015-2017 og hva kan vi forvente å finne fremover

  • Øyvind Tappel - Kartverket 
  • Lilja Rún Bjarnadóttir - Norges geologiske undersøkelse 
  • Pål Buhl-Mortensen - Havforskningsinstituttet 

13.30 – 13.50

Økt fokus på miljø/bærekraft/forvaltning fra konsumentene i markedene (AVLYST) 
ved Trond Rismo, Sjømatrådet

13.50 – 14.10

Fiskeflåtens bruk av MAREANO-kart – foreløpige erfaringer 
ved Børge Arvesen, Nordtorsk AS

14.10 – 14.20

Brukerundersøkelse – koralldata 
ved Marianne Olsen, Miljødirektoratet

14.15 – 14.40: Pause

Med Norge inn i fremtiden

14.45 – 15.05

Blå teknologi for en bærekraftig blå økonomi 
ved Ingrid Schjølberg, NTNU Oceans

15.05 – 15.15

MAREANO – global kunnskapsgenerator 
ved Johan Williams, Nærings- og fiskeridepartementet

15.55 – 15.35

Internasjonale havpolitiske spørsmål - muligheter for Norge 
ved Bjørnar Dahl Hotvedt, Utenriksdepartementet

Avslutning

15.35 – 15.45

Oppsummering
ved Johan Williams, Nærings- og fiskeridepartementet