Gå til hovedinnhold

2013

Dato 01. november 2013 08:00 - 15:00

Brukerkonferanse 2013

MAREANO har kartlagt havbunnen i Barentshavet og Norskehavet siden oppstarten i 2006. Ett av MAREANOs hovedmål er å gjøre kunnskap om norske havområder tilgjengelig for nåværende og framtidige brukere. Gjennom konferansen ønsker vi å formidle hva programmet har oppnådd og planer framover, samtidig som vi også legger vekt på at krav og forventninger sentrale brukere har til oss kommer fram under foredrag og debatt.

Brukerkonferansen 2013 arrangeres i møterom 16 på Park inn Oslo Airport Hotel på Gardermoen 1. november. Frist for påmelding er 23. oktober. Konferansen er gratis å delta på og åpen for alle interesserte (lunsj inkludert).

Program:

(oppdateres fortløpende)

Åpning
 

08.30 – 09.00

 Registrering

09.00 – 09.05

 Velkommen
 Aksel R. Eikemo, leder MAREANOs programgruppe

09.10 – 09.25

 Innledningsforedrag
 Tom Rådahl, departementsråd, Miljøverndepartementet

09.25 – 09.40

 

 

 

 MAREANO – et samarbeid på tvers
Resultatene fra MAREANO gir oss ny og spennende kunnskap om havbunnen. Kartleggingen av bunnen er et samarbeid mellom institusjoner med ulike fagmiljøer og direktorater og departementer med forskjellige ansvarsområder. Internasjonalt er et slikt samarbeid unikt.

Foredragsholder: Aksel R. Eikemo, leder MAREANOs programgruppe

09.40 – 10.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nye resultater:

Gassoppkommer og isfjellpløyespor i verdens reneste spiskammer
Den myke havbunnen i det sørøstlige Barentshavet er preget av pløyespor fra isfjell og pockmarks og danner et høyproduktivt miljø der byttedyr for fisk trives.

Koraller, morenerygger og en vulkan (starter ca. 10.00)
I 2012 kartla MAREANO for første gang så langt sør som Mørekysten. I år har vi fortsatt kartleggingen i Norskehavet og, ikke uventet, funnet et variert bunnlandskap og rikt dyreliv.

Foredragsholdere:
Hanne Hodnesdal (Kartverket), Lilja Rún Bjarnadóttir (NGU), Pål Buhl-Mortensen (Havforskningsinstituttet)

10.15 – 10.30

Spørsmål og innspill fra salen

10.30 – 10.45 Pause
 

Forvaltningen og dens bruk av MAREANO-data
 

10.45 – 11.05

 

 

 

MAREANO, forvaltningsplaner og politikkutvikling
MAREANO leverer viktig kunnskap om de marine økosystemene, om tilstand og påvirkning og om sammenhengen mellom bunn og vannmasser. Denne kunnskapen er viktig i arbeidet med forvaltningsplanene for de norske havområdene, og viktig grunnlag for nye politiske beslutninger.

Foredragsholder: Geir Klaveness (Miljøverndepartementet), MAREANOs styringsgruppe

11.05 – 11.35

 

 

 

Hva bruker vi resultatene til:

MAREANO-data som grunnlag for havforvaltning
Foredragsholder: Siri Hals Butenschøn, Fiskeri- og kystdepartementet

MAREANO-data fra forskning til forvaltning (starter ca. 11.20)
Foredragsholder: Erlend Moksness, Havforskningsinstituttet

11.35 – 12.30 Lunsj

12.30 – 12.50

 

 

 MAREANO-data, en viktig grunnpilar i forvaltningsplanarbeidet
Om forvaltningsplanenes og faglig forums bruk, ønsker og behov for data fra MAREANO.
Foredragsholder: Eva Degré, Miljødirektoratet

12.50 – 13.05

 

 

 

 

 MAREANO gir ny kunnskap om naturtyper
De store mengdene data fra MAREANO har gitt oss grunnlag for å beskrive naturtyper på havbunnen i et helhetlig perspektiv. Ny kunnskap danner et bedre grunnlag for den marine delen av et nasjonalt inndelingssystem.

Foredragsholder: Arild Lindgaard, Artsdatabanken

13.05 – 13.20

Spørsmål og innspill fra salen

13.20 – 13.35  Pause

Hva kan andre bruke resultater fra MAREANO til?
 

13.35 – 13.50

 Hvordan bruker WWF resultater fra MAREANO?
 Foredragsholder: Fredrik Myhre, WWF

13.50 – 14.05

 Hvordan kan MAREANO-data tilrettelegges bedre for sjømatnæringen?
  Foredragsholder: Jan Henrik Sandberg, Norges fiskarlag

14.05 – 14.20

 Fornybar energiproduksjon til havs. Hvor og når?
 Foredragsholder: Gudmund Synnevåg Sydness, NVE

14.20 – 14.35

 Petroleumsnæringens bidrag til MAREANO – og vice versa
 Foredragsholder: Harald Brunstad, Lundin

14.35 – 14.45

 Spørsmål og innspill fra salen

Avslutning
 

14.45 – 14.55

 MAREANO – veien videre
 Aksel R. Eikemo, leder MAREANOs programgruppe

Praktiske opplysninger:

Tid: fredag 1. november 2013
Sted: møterom 16, Park inn Oslo Airport Hotel
Adresse: Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen

Påmelding

Påmeldingsfrist: 23.10.2013

Kontaktpersoner:

Trine Moland
404 79 825

Beate Hoddevik Sunnset
(kommunikasjonsrådgiver)
908 21 630
55 23 85 16