Gå til hovedinnhold

2007

Dato 16. oktober 2007 09:00 - 16:00

Brukerkonferanse 2007

Sted: Forskningsparken, Tromsø
Tid: 16 oktober,  9:00-16:00 (registrering 9:00-10:00)

Innledning
 

10:00–10:10

Åpning
Ole Jørgen Lønne, Havforskningsinstituttet

10:15–10:30

Perspektiver for Forvaltningsplanen, nordområdene og MAREANO
Vidar Ulriksen, statssekretær, Fiskeri- og kystdepartementet

10:30-10:45

 

MAREANO som grunnlag for bærekraftig verdiskapning
Jan Skjærvø, generalsekretær, Norges Fiskarlag

10:45–11:00

 

MAREANO – en viktig brikke i forvaltningsplanen
Inger Oline Røsvik, Fiskeri- og kystdepartementet

11:00–11:15

Kaffe

 

Seksjon I : Mareanos kartlegging, nye resultater og videre planer

 

11:15–11:35

Status for MAREANO-programmet
Lene Buhl-Mortensen, programleder MAREANO, Havforskningsinstituttet

11:35-11:55

Nye detaljerte dybdekart i Barentshavet
Gerhard Heggebø, Statens Kartverk Sjø

11:55–12:15

Geologisk diversitet – resultater
Reidulv Bøe, forsker,  Norges geologiske undersøkelse (NGU)

12:15–12:35

Forurensning i sedimenter – resultater
Terje Thorsnes, forsker, NGU

12:35–13:30

Lunsj

13:30–13:50

Kartlegging av biologisk mangfold – resultater
Lene Buhl-Mortensen, programleder MAREANO, Havforskningsinstituttet

13:50–14:10

mareano.no – nettstedets plass i kunnskapsformidlingen fra Barentshavet
Terje Thorsnes (NGU) og Helge Sagen, Norsk Marint Datasenter, Havforskningsinstituttet

 

Seksjon II: Brukernes behov, krav og forventninger til MAREANO

 

14:10–14:20

Referansegruppens arbeid og rolle i MAREANO
Kari Nygaard, NIVA, leder for referansegruppen

14:20–14:40

Kaffe

14:40–15:00

MAREANOs kartlegging som grunnlag for koordinert miljøovervåking
Anne Britt Storeng, Direktoratet for naturforvaltning

15:00–15:20

Hvordan kan MAREANO understøtte marin forskning i nordområdene?
Nina Hedlund, Norges forskningsråd

15:20–15:40

Oppsummering

Brukerkonferanse 2007

Program

Konferanselokale
Auditorium "Jiehkkivarri"
Forskningsparken Møtestenter
Sykehusveien 23
Tromsø