Gå til hovedinnhold

2008

Dato 08. oktober 2008 10:00 - 16:00

Brukerkonferanse 2008

MAREANO har kartlagt bunnen i Barentshavet siden 2006. Ett av MAREANO sine hovedmål er å gjøre kunnskap om norske havområder tilgjengelig for brukerne. Derfor arrangeres programmets brukerkonferanse, der vi formidler informasjon både om hva programmet har oppnådd og planer framover. Gjennom inviterte foredrag og debatt legger vi også vekt på hvilke krav og forventninger sentrale brukere har til oss. Statssekretær Heidi Sørensen ved Miljøverndepartementet åpnet konferansen som ble arrangert 21.10.08.

Program

10:00-10:05

Innledning
Ole Arve Misund, forskningsdirektør program og prosjekt, Havforskningsinstituttet

10:05–10:20 

Åpning:
Fra blå flater og sorte dyp til kunnskapsbasert forvaltning.
Heidi Sørensen, statssekretær Miljøverndepartementet

Resultater fra MAREANO

10:20–10:35 

Biologi
Lene Buhl-Mortensen, programleder MAREANO, Havforskningsinstituttet

10:35-10:50

Geologi
Terje Thorsnes, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

10:50–11:05 

Kartlegging
Trond Skyseth, Statens kartverk Sjø

11:05–11:20 

Kaffe

MAREANO og framtidens havforvaltning 

11:20–11:40 

Hva leverer Mareano til forvaltningsplanen for Barentshavet?
Ingolf Røttingen, Havforskningsinstituttet

11:40-12:00 

Tetting av kunnskapshull, naturtyper i Norge
Rune Halvorsen, Universitetet i Oslo

12:00–12:20

Kartlegging og verdisetting av naturtyper
Anne Langaas, Direktoratet for naturforvaltning

Dataformidling

12:20–12:40

Helhetlig formidling av hav og vann på Miljøstatus.no
Olle Morten Grini, SFT

12:40–13:00 

MAREANO datapolitikk, marin geodatainfrastruktur og Norge digitalt
Kåre Kyrkjeeide, Statens kartverk

13:00-14:00

Lunsj

Anvendelse av data fra MAREANO til forskning og næringsaktivitet

14:00–14:15 

Utvikling av mindre skadelige fangstredskap
Seniorforsker Pål Lader, SINTEF

14:15–14:30 

Påvirkning på bunnhabitater av trålredskaper - kopling av Mareanodata mot redskapsforskning
Aud Vold Soldal, Havforskningsinstituttet

14:30–14:50 

MAREANO-data som grunnlag for verdiøkende aktiviteter.
Liv Holmefjord, fiskeridirektør, Fiskeridirektoratet

14:50–15:05 

Kaffe 

15:05–15:20 

Samarbeid med og bidrag til andre prosjekter
Lene Buhl-Mortensen, Havforskningsinstituttet

15:20–15:35 

Sluttappell: MAREANO og forvaltning av havet
Elisabeth Sæther, Bellona

15:35–16:00 

Oppsummering

 

 

Konferanselokale:

Forum auditorium,
CIENS Fagsenter i Forskningsparken, Oslo