Gå til hovedinnhold
Bilde ar arbeid på dekk: to personer holder på å skylle vekk sand fra en bunnprøve slik at dyrene i den kan undersøkes nærmere.

Prøveinnsamlingen er allerede godt i gang. Her skyller Lene Christiansen og Marco Brustolin prøver rene for sand. I bakgrunnen går Heidi Gabrielsen. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

I Nordsjøen for første gang

Toktdagbok: For første gang samler vi inn data for Mareano i Nordsjøen og Skagerrak-områdene. Akkurat nå er vi på Utsira Nord, dette området skal kartlegges som følge av økende interesse for havvind.

Å samle inn slike grunndata som vi gjør i Mareano gir viktig informasjon om hvordan et område var før eventuell utbygging av infrastruktur. På den måten kan vi overvåke endringene som kan skje i området dersom det blir utbygging av havvind. Dataene som vi samler inn kan brukes til å se om det for eksempel blir opphopning av mikroplast og tungmetaller, og endringer i det organiske karbonkretsløpet. I tillegg er disse dataene uvurderlige for å gi kunnskap om utbredelsen av naturtyper og samfunn som kan være spesielt sårbare.

Når vi er ferdige på Utsira og tilstøtende kontrollområder, fortsetter vi sørover til Skagerrak. Her blir fokuset å kartlegge «særlig sårbare områder» (SVO). Hvorfor vi gjør dette og hva SVO er kommer vi tilbake til i en senere toktdagbok.

Nå er vi godt i gang med toktet, neste dagbok kommer snart – forhåpentligvis med noen smakebiter av det vi har funnet.

Mer om kartleggingen på Utsira Nord:

Kontakt

Bilde av Genoveva Gonzalez-Mirelis

Genoveva Gonzalez-Mirelis

Havforskningsinstituttet
Forsker
469 34 709