Gå til hovedinnhold
utstyr web

Toktavslutning i Tromsø

Toktdagbok: Det 26. Mareano-toktet med geologisk, biologisk og kjemisk prøvetaking ble avsluttet i Tromsø sist fredag. Video og bunnprøver fra toktets andre del ble samlet inn i sokkelskråningen vest for Svalbard.


Mange prøver og alt utstyret som trengs på MAREANO-tokt ble satt på land i Tromsø slik at det ble plass til nytt utstyr til andre tokt.

Ved avgang fra feltområdet vest for Svalbard sto fortsatt to videostasjoner igjen. Tiden ble for knapp, og de siste stasjonene må vente til neste års toktaktivitet. Vi er likevel godt fornøyd med feltarbeidet selv om november måned ofte byr på sine uværsperioder med tilhørende stillstand om bord i påvente av bedre vær. Til tross for liten kuling fra øst hadde vi gode arbeidsforhold under feltarbeidene på sokkelskråningen i lè av Svalbard. Men straks vi på hjemturen passerte Sørkapp, på sørspissen av Spitsbergen, fikk vi en østlig kuling om babord og en frisk seilas inntil vi nærmet oss norskekysten sist fredag.


Den svarte streken er kurslinjen som viser hvor "G.O. Sars" har gått i løpet av toktet. De grønne prikkene er stasjoner der det er gjort grundige undersøkelser av havbunnen med flere ulike redskap.

Også dette toktet har vist hvor store avstandene er i Barentshavet. Dess lengre nord vi har arbeidet oss år for år langs delelinjen mot Russland, dess lengre seilingsdistanser. To døgns seilas fra Tromsø til feltområdet ved delelinjen øst for Svalbard i første del av toktet, og om lag samme distanse tilbake fra sokkelskråningen vest for Svalbard i andre og siste toktdel. Transportetappene benyttes mest mulig effektivt ved at bl.a. feltutstyr klargjøres ved utseilingen, mens vi på hjemturen pakker ned, pakker prøver til videre forsendelser, samt vask av redskaper og båt.

Stor takk til mannskapet om bord i G.O. Sars som på alle måter legger forholdene om bord svært godt til rette for oss!

Les flere dagbøker fra toktet: